Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie

Jeśli chcesz z wyprzedzeniem przeglądać nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków


Dostępne 84 z wszystkich 529 naborów wniosków:
ogłoszone przez: Instytucja Pośrednicząca RPO WSL - Wojewódzki Urząd Pracy

Nabór nr RPSL.01.04.03-IP.02-24-085/21
Nowoczesna gospodarka / Wsparcie ekosystemu innowacji

zakończony od 2021-12-16 12:00:00 do 2022-01-21 12:00:00

Terminy: 1. Termin, od którego można składać wnioski - 16.12.2021 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 21.01.2022 r. (do godziny 12:00:00). Nabór nie jest podzielony na rundy. • ION nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to II kwartał 2022 r.
Data opublikowania: 2021-12-16
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-12

Nabór nr RPSL.07.04.03-IP.02-24-084/21
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2021-10-22 14:30:00 do 2021-11-08 12:00:00

Wezwanie do złożenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 7.4.3 RPO WSL.
Data opublikowania: 2021-10-22
Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-22

Nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-083/21
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

zakończony od 2021-09-13 00:00:00 do 2021-09-27 12:00:00

Terminy: 1. Termin, od którego można składać wnioski - 13.09.2021 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 27.09.2021 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Mając na uwadze zakres oferowanego wsparcia orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu/naboru oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to LUTY 2022 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2021-08-13
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-01

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2021-01-29 00:00:00 do 2021-03-01 12:00:00

Mając na uwadze zakres oferowanego wsparcia orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu/naboru oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to CZERWIEC 2021.
Data opublikowania: 2020-12-29
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-06

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2021-01-29 00:00:00 do 2021-03-01 12:00:00

Mając na uwadze zakres oferowanego wsparcia, orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu/naboru oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to CZERWIEC 2021
Data opublikowania: 2020-12-28
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-06

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2020-06-30 00:00:00 do 2020-07-30 12:00:00

Mając na uwadze zakres oferowanego wsparcia, w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu/naboru oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to PAŹDZIERNIK 2020.
Data opublikowania: 2020-05-26
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-29

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2020-05-29 00:00:00 do 2020-06-30 12:00:00

1. Termin, od którego można składać wnioski - 29.05.2020 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 30.06.2020 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.
Data opublikowania: 2020-04-28
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-30

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2020-05-29 00:00:00 do 2020-06-30 12:00:00

1. Termin, od którego można składać wnioski – 29.05.2020 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 30.06.2020 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.
Data opublikowania: 2020-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-22

Nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-070/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

zakończony od 2019-11-28 00:00:00 do 2019-12-30 12:00:00

Terminy: 1. Termin, od którego można składać wnioski - 28.11.2019 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 30.12.2019 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to MAJ 2020 r.
Data opublikowania: 2019-10-28
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-25

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-076/19
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2019-11-28 00:00:00 do 2020-01-09 12:00:00

1. Termin, od którego można składać wnioski - 28.11.2019 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 9.01.2020 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to MAJ 2020 r.
Data opublikowania: 2019-10-25
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-23

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-075/19
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2019-10-31 00:00:00 do 2019-11-28 12:00:00

Terminy: 1. Termin, od którego można składać wnioski - 31.10.2019 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 28.11.2019 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to KWIECIEŃ 2020 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-09-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-18

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-077/19
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2019-10-31 00:00:00 do 2019-11-28 12:00:00

Terminy: 1. Termin, od którego można składać wnioski - 31.10.2019 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 28.11.2019 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to KWIECIEŃ 2020 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-09-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-30

Nabór nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2019-10-31 00:00:00 do 2019-11-29 12:00:00

Data opublikowania: 2019-09-27
Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-04

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-072/19
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2019-08-30 00:00:00 do 2019-09-30 12:00:00

Terminy: 1. Termin, od którego można składać wnioski – 30.08.2019 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 30.09.2019 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to LUTY 2020 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-07-29
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-05

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-073/19
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2019-08-30 00:00:00 do 2019-09-30 12:00:00

Terminy: 1. Termin, od którego można składać wnioski – 30.08.2019 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 30.09.2019 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to LUTY 2020 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-07-26
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-02

Nabór nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2019-05-24 00:00:00 do 2019-06-24 12:00:00

1. Termin, od którego można składać wnioski - 24.05.2019 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 24.06.2019 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to GRUDZIEŃ 2019 r.
Data opublikowania: 2019-04-23
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-03

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-069/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2019-05-24 00:00:00 do 2019-06-24 12:00:00

Terminy: 1. Termin, od którego można składać wnioski - 24.05.2019 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 24.06.2019 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to LISTOPAD 2019 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-04-23
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-03

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-065/19
RIT Subregionu Północnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-28

Nabór nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-064/19
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-28

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-067/19
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2019-04-30 00:00:00 do 2019-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2019-03-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-27
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś