Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie

Jeśli chcesz z wyprzedzeniem przeglądać nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków


Dostępne 84 z wszystkich 529 naborów wniosków:
ogłoszone przez: Instytucja Pośrednicząca RPO WSL - Wojewódzki Urząd Pracy

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2015-10-05 00:00:00 do 2015-11-06 23:59:59

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs.
Data opublikowania: 2015-09-02
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2015-10-05 00:00:00 do 2015-11-06 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-02
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2015-08-31 00:00:00 do 2015-09-14 23:59:59

Data opublikowania: 2015-07-16
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-001/15
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

zakończony od 2015-06-18 07:00:00 do 2015-07-02 15:30:00

Data opublikowania: 2015-06-17
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś