Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie

Jeśli chcesz z wyprzedzeniem przeglądać nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków


Dostępne 84 z wszystkich 529 naborów wniosków:
ogłoszone przez: Instytucja Pośrednicząca RPO WSL - Wojewódzki Urząd Pracy

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2016-12-30 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-03-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2016-11-07 00:00:00 do 2017-01-16 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-06
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2016-10-28 00:00:00 do 2016-12-12 12:00:00

Data opublikowania: 2016-09-20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2016-10-28 00:00:00 do 2016-12-12 12:00:00

Data opublikowania: 2016-09-20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16
RIT Subregionu Południowego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2016-08-29 07:30:00 do 2016-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-07-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16
RIT Subregionu Północnego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2016-08-29 07:30:00 do 2016-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-07-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2016-08-29 07:30:00 do 2016-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-07-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2016-08-29 07:30:00 do 2016-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-07-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2016-07-29 07:30:00 do 2016-08-29 12:00:00

Data opublikowania: 2016-06-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2016-06-28 00:00:00 do 2016-07-27 12:00:00

Data opublikowania: 2016-05-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16
RIT Subregionu Południowego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2016-06-28 00:00:00 do 2016-07-27 12:00:00

Data opublikowania: 2016-05-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16
RIT Subregionu Północnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2016-06-28 00:00:00 do 2016-07-27 12:00:00

Data opublikowania: 2016-05-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2016-06-28 00:00:00 do 2016-07-27 12:00:00

Data opublikowania: 2016-05-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2016-04-25 00:00:00 do 2016-06-21 12:00:00

Data opublikowania: 2016-03-24
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-009/16
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

zakończony od 2016-02-11 07:30:00 do 2016-02-26 15:30:00

Data opublikowania: 2016-02-10

Nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

zakończony od 2016-02-22 00:00:00 do 2016-03-18 12:00:00

Data opublikowania: 2016-01-21
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.01.04-IP.02-24-007/15
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2015-10-13 12:00:00 do 2015-10-31 23:59:59

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.1.4 RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2015-10-13

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2015-10-05 00:00:00 do 2015-11-06 23:59:59

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Podziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne - konkurs. Celem niniejszego konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji związanym ze wzrostem kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.
Data opublikowania: 2015-09-02
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-005/15
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

anulowany

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Celem niniejszego konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji związanym ze wzrostem zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia.
Data opublikowania: 2015-09-02
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś