Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie

Jeśli chcesz z wyprzedzeniem przeglądać nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków


Dostępne 84 z wszystkich 529 naborów wniosków:
ogłoszone przez: Instytucja Pośrednicząca RPO WSL - Wojewódzki Urząd Pracy

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-045/17
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2017-11-20 00:00:00 do 2017-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-19
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-043/17
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-23 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-041/17
RIT Subregionu Południowego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-042/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-23 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-24
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-11

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-044/17
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-23 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-24
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-22
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-26

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2017-09-15 00:00:00 do 2017-10-16 12:00:00

Data opublikowania: 2017-07-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17
RIT Subregionu Północnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2017-09-01 00:00:00 do 2017-10-02 12:00:00

Data opublikowania: 2017-07-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2017-07-31 00:00:00 do 2017-08-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-06-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-11

Nabór nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2017-06-30 00:00:00 do 2017-07-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-05-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2017-04-28 00:00:00 do 2017-06-28 12:00:00

Data opublikowania: 2017-03-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

zakończony od 2017-02-28 00:00:00 do 2017-05-22 12:00:00

Data opublikowania: 2017-01-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-20

Nabór nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-032/17
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

zakończony od 2017-01-23 08:30:00 do 2017-02-03 15:00:00

Data opublikowania: 2017-01-23

Nabór nr RPSL.07.01.04-IP.02-24-031/16
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2016-12-28 12:00:00 do 2017-01-20 23:59:59

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.1.4 RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2016-12-28

Nabór nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-03-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-31

Nabór nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-01-30 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-026/16
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-03-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-03-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś