Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 325 wiadomości z wszystkich 325 dla zadanych warunków:

NOWE ZASADY OZNACZANIA PROJEKTÓW

Od 1 stycznia 2018 r. ulegną zmianie zasady oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. Odnośna zmiana polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków.

2017-12-28
| kategorie: Działania promocyjne | tagi: promocja

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 po zakończonej procedurze odwoławczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w dniu 19.12.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2712/232/V/2017 zatwierdził zaktualizowaną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16, dla Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

 

2017-12-21
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17 RIT Subregionu Zachodniego

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w dniu 19.12.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2710/232/V/2017 zatwierdził zaktualizowaną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17 RIT Subregionu Zachodniego, dla 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

2017-12-21
| kategorie: Nabory wniosków

Komunikat w sprawie dnia wolnego

W związku ze świętem przypadającym w innym dniu niż niedziela, 22 grudnia br. (piątek) będzie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dniem wolnym od pracy (za 11 listopada br.). Nie będzie czynna Kancelaria Urzędu oraz Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego WUP.

2017-12-21

Przypominamy o kończących się naborach

Do 20 grudnia br. trwa nabór do konkursu 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Południowy

29 grudnia br. jest ostatnim dniem na aplikowanie do sześciu następujących konkursów:
7.4.2 Outplacement - OSI Bytom
7.4.2. Outplacement – konkurs
7.4.1. Outplacement – ZIT
11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs
11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Zachodni
8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs

2017-12-18
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Nabór kandydatów na ekspertów

Do 20 grudnia można ubiegać się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014.2020. Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014 - 2020 ogłosiła dodatkowy nabór kandydatów na ekspertów.

2017-12-13

Spotkanie dla beneficjentów RPO

Spotkanie dotyczące zasad realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odbyło się 12 grudnia w Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego. Jego celem było wsparcie beneficjentów, których wnioski zostały dofinansowane w ostatnich konkursach ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w tym roku, w przygotowaniu do podpisania umowy i sprawnej realizacji projektów. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach przygotowujących do podpisania umowy o dofinansowanie oraz konsultacjach dot. prawidłowego sporządzenia harmonogramów i załączników do umowy.

2017-12-13

Zmiany w konkursie nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17 dla Poddziałnia 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregionu Centralnego

12 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmiany do Pakietu aplikacyjnego w ramach Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT (Subregionu Centralnego) RPO WSL na lata 2014-2020 (konkurs nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17). Obejmują one wydłużenie terminu naboru do 12 stycznia 2018 r. oraz terminu rozstrzygnięcia - do lipca 2018 r.

2017-12-13
| kategorie: Nabory wniosków | tagi: 11.4.1/2017, ZIT, nabory wniosków

Rekrutacja w kosztach pośrednich i bezpośrednich projektu

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” koszt rekrutacji uczestników projektu EFS co do zasady należy uznać za koszt pośredni.

Niemniej, Instytucja Koordynująca EFS dopuszcza możliwość rozliczenia kosztów rekrutacji w kosztach bezpośrednich projektu w przypadku podjęcia przez beneficjenta aktywnych działań merytorycznych, niezbędnych dla pozyskania uczestników.

2017-12-11
| kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: kwalifikowalność

NOWE ZASADY OZNACZANIA PROJEKTÓW

Od 1 stycznia 2018 r. ulegną zmianie zasady oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. Przedmiotowa zmiana polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków. Zwracamy uwagę, że barwy Rzeczypospolitej Polskiej mogą występować tylko w wersji pełnokolorowej (zgodnie z ustawą o symbolach państwowych, barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony).

2017-11-30
| kategorie: Prawo i dokumenty

Rozstrzygnięcie w ramach konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 ZIT Subregionu Centralnego po autokontroli

28.11.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2495/228/V/2017 zatwierdził zaktualizowaną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 ZIT Subregionu Centralnego dla Poddziałania 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT dla Poddziałania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.

2017-11-29
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś