Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 289 wiadomości z wszystkich 289 dla zadanych warunków:

NOWE ZASADY OZNACZANIA PROJEKTÓW

Od 1 stycznia 2018 r. ulegną zmianie zasady oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. Przedmiotowa zmiana polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków. Zwracamy uwagę, że barwy Rzeczypospolitej Polskiej mogą występować tylko w wersji pełnokolorowej (zgodnie z ustawą o symbolach państwowych, barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony).

2017-11-30
| kategorie: Prawo i dokumenty

Rozstrzygnięcie w ramach konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 ZIT Subregionu Centralnego po autokontroli

28.11.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2495/228/V/2017 zatwierdził zaktualizowaną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 ZIT Subregionu Centralnego dla Poddziałania 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT dla Poddziałania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.

2017-11-29
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Kolejna wersja SZOOP RPO WSL

21 listopada 2017 roku, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 11.2 wraz z załącznikami.

2017-11-24
| kategorie: Prawo i dokumenty

Niedostępność PeUP SEKAP

W związku z planowanymi pracami technicznymi na platformie PeUP SEKAP (www.sekap.pl) od godziny 14:00 w dniu 17.11.2017 r. do godziny 18:00 w dniu 18.11.2017 r. korzystanie z platformy będzie niemożliwe.

2017-11-16
| kategorie: Nabory wniosków

Nowe zasady oznaczania projektów

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. ulegną zmianie zasady oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. Modyfikacja polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków. Zwracamy uwagę, że barwy Rzeczypospolitej Polskiej mogą występować tylko w wersji pełnokolorowej (zgodnie z ustawą o symbolach państwowych, barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony).

2017-11-14
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś