Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 368 wiadomości z wszystkich 368 dla zadanych warunków:

Zaktualizowana lista ocenionych projektów dla działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Ze względu na korektę niedostosowanej wartości kosztów pośrednich do wartości kosztów bezpośrednich w jednym z projektów na etapie podpisywania umowy oraz z odstąpieniem jednego z Wnioskodawców od podpisania umowy Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 941/254/V/2018 z dnia 24.04.2018 r. zatwierdził zaktualizowaną Listę ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17.

2018-04-26
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: wyniki naborów wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne - RIT Subregionu Zachodniego

W związku z rozstrzygnięciem ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17 RIT Subregionu Zachodniego, publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

2018-04-26
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: wyniki naborów wniosków

Szkolenie dla realizujących i rozliczających projekty

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego są tematem szkolenie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 8 maja w godz. 8.30 do 15.00 w Katowicach. Temat będzie omówiony z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów, a także istotnych aspektów prawa krajowego w kontekście wytycznych kwalifikowalności w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2018-04-25
| kategorie: Szkolenia i konferencje

O funduszach z przedsiębiorcami

Jak sfinansować szkolenia dla siebie i swoich pracowników? Jak pozyskać środki na innowacje, rozwój zaplecza B+R czy nowoczesne technologie? O tym wszystkim rozmawiano 12 kwietnia br. w Rybniku podczas kolejnego spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami na temat możliwości rozwoju ze środków UE.

2018-04-13
| kategorie: Wydarzenia

Komunikat w sprawie dnia wolnego

W związku ze świętem przypadającym w innym dniu niż niedziela, 30 marca br. (piątek) będzie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dniem wolnym od pracy (za 6 stycznia br.). Nie będzie czynna Kancelaria Urzędu oraz Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego WUP.

2018-03-29

Spotkanie informacyjne dotyczące wspierania rozwoju firmy z wykorzystaniem funduszy unijnych w województwie śląskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zapraszają na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców ziemi rybnickiej poświęcone możliwościom pozyskania środków finansowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2018-03-19
| kategorie: Szkolenia i konferencje | tagi: szkolenia i konferencje

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Wytyczne są stosowane od 7 marca 2018 r. Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego stosowania przez właściwe instytucje przepisów w zakresie trybów wyboru projektów, z uwzględnieniem specyfiki procedur wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-03-09
| kategorie: Prawo i dokumenty

Spotkali się żeby porozmawiać o wsparciu przedsiębiorczości

7 marca br. w częstochowskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjne, poświęcone wspieraniu rozwoju firmy z wykorzystaniem funduszy unijnych. Wydarzenie przyciągnęło przedsiębiorców subregionu północnego województwa śląskiego, przedstawicieli organizacji związanych z biznesem , naukowców, a także władze samorządowe.

2018-03-08
| kategorie: Wydarzenia
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś