Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 621 wiadomości z wszystkich 621 dla zadanych warunków:

Wypełnij ankietę i usprawnij system SHRIMP!

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów planuje zrealizować projekt modernizacji systemu teleinformatycznego, służącego do monitorowania udzielonej w Polsce pomocy publicznej oraz pomocy de minimis - utworzenie nowej wersji systemu SHRIMP.

2017-08-02

WEBINARIUM DLA BENEFICJENTÓW RPO WSL

Wojewódzki Urząd Pracy  udostępnia dwa materiały filmowe indywidualnych szkoleń, dla Beneficjentów RPO WSL oraz wszystkich zainteresowanych, z zakresu „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS/ EFR” oraz „Zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym wymagania WCAG 2.0”.

2017-07-28
| kategorie: Działania promocyjne

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.1.2 RIT Północny oraz Poddziałania 7.1.3 – OSI Bytom

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza dwa konkursy na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

2017-07-27
| kategorie: Nabory wniosków | tagi: RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17 , RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17

Zainwestuj w innowacje - od pomysłu do realizacji

Chcesz kupić sprzęt badawczy, nawiązać współpracę z instytucją naukową, wprowadzić na rynek innowacyjny produkt lub usługę czy sprawnie zarządzać firmą? Pomóc może Ci Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie. Zacznij od obejrzenia krótkiego filmu, który podpowie Ci, jakie działanie wybrać, aby uzyskać dofinansowanie, a potem złóż wniosek. Zdobądź środki na realizację swojego pomysłu.

2017-07-27
| kategorie: Działania promocyjne

NOWE ZASADY OZNACZANIA PROJEKTÓW

Od 1 stycznia 2018 r. ulegną zmianie zasady oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. Przedmiotowa zmiana polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków. Zwracamy uwagę, że barwy Rzeczypospolitej Polskiej mogą występować tylko w wersji pełnokolorowej (zgodnie z ustawą o symbolach państwowych, barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony).

2017-07-24
| kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Funduszy Europejskich i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 , Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020

Wypłata stypendiów w projektach aktywizacji zawodowej

W związku z dużą liczbą zgłoszeń - ze strony osób biorących udział w projektach aktywizacji zawodowej - dotyczących opóźnień w wypłacaniu stypendiów szkoleniowych i stażowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina
o konieczności bieżącego regulowania tych zobowiązań.

2017-07-24
| tagi: realizuję projekt

Zmiany w Regulaminach konkursów w ramach Poddziałań: 7.1.1 oraz 7.1.2 RIT Zachodni RPO WSL

Informujemy, że w najbliższym czasie udostępnione zostaną nowe wersje Regulaminów konkursów dla:

- Poddziałania 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT,

- Poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

2017-07-20
| kategorie: Nabory wniosków

Fundusze Europejskie w mediach

Instytucje odpowiedzialne za realizację programów finansowanych z Funduszy Europejskich prowadzą szereg projektów informacyjno-edukacyjnych. Efekty realizowanych działań można śledzić w mediach – zarówno telewizji, radiu, jak również prasie.

2017-07-17

Nie płać! Skorzystaj z pomocy Punktu Kontaktowego EFS!

Wobec sygnałów dotyczących odpłatnego rozpowszechniania materiałów nt Funduszy Europejskich informujemy, że Punkt Kontaktowy EFS, działający w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, udziela pomocy wyłącznie w formie nieodpłatnej.

2017-07-14
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś