Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 457 wiadomości z wszystkich 457 dla zadanych warunków:

Jeszcze czas na zgłoszenie!

Do 31 marca br. została przedłużona VI edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Jeszcze jest czas na sporządzenie zdjęć i opisów projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz zamieszczenie ich na stronie www.mapadotacji.gov.pl

2017-03-27
| kategorie: Wydarzenia

Zrealizuj projekt unijny!

Wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza do zapoznania się z informacjami nt aktualnych konkursów:

2017-03-23
| kategorie: Nabory wniosków

Rozstrzygnięcie konkursów dla Poddziałań 7.3.1 i 7.3.2 - Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursach nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 dla Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego oraz RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 dla Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

2017-03-20
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: ZIT, RIT

Spotkanie w Częstochowie 11.3 RPO WSL

W dniu 14 marca br. w Częstochowie w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla podmiotów subregionu północnego zainteresowanych pozyskaniem funduszy europejskich na dofinansowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe.

2017-03-16
| kategorie: Wydarzenia

W Bielsku-Białej o szkoleniach

Olbrzymim zainteresowaniem cieszyło się spotkanie zorganizowane dla przedsiębiorców Subregionu Południowego, które odbyło się 10 marca w Hotelu Park Papuga w Bielsku-Białej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób, a ponad 30 skorzystało z usług Mobilnego Punku Rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych.  

2017-03-14

Rozstrzygnięcie konkursu dla Działania 11.3 (RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16) - po autokontroli

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że 1 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego (uchwałą nr 424/175/V/2017) dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – konkurs, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

2017-03-07
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Zmiana terminu wysłania do projektodawców pism informujących o wynikach oceny merytorycznej (konkursy RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 i RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16) _06_03_2017

W związku z awarią podpisu elektronicznego w wewnętrznym systemie elektronicznego obiegu dokumentów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, informujemy, iż pisma z wynikami oceny merytorycznej w ramach konkursów: RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 i RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 zostaną wysłane niezwłocznie po usunięciu awarii.

2017-03-06
| tagi: RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16

Wyniki konkursów dotyczących Poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych


27 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursach nr:
- RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 dla Poddziałania 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego;
- RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 dla Poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Północnego;
- RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 dla Poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Południowego.

 

2017-03-06
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 , RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś