Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 529 wiadomości z wszystkich 529 dla zadanych warunków:

Fundusze Europejskie w mediach

Instytucje odpowiedzialne za realizację programów finansowanych z Funduszy Europejskich prowadzą szereg projektów informacyjno-edukacyjnych. Efekty realizowanych działań można śledzić w mediach – zarówno telewizji, radiu, jak również prasie.

2017-07-17

Nie płać! Skorzystaj z pomocy Punktu Kontaktowego EFS!

Wobec sygnałów dotyczących odpłatnego rozpowszechniania materiałów nt Funduszy Europejskich informujemy, że Punkt Kontaktowy EFS, działający w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, udziela pomocy wyłącznie w formie nieodpłatnej.

2017-07-14

Wspólnie o wsparciu dla MŚP

13 lipca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zorganizował spotkanie poświęcone możliwościom wsparcia MŚP z regionu. W spotkaniu na Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach udział wzięli przedstawiciele powiatowych urzędów pracy woj. śląskiego oraz podmioty realizujące projekty w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (tj. operatorzy wybrani w konkursie z Poddziałania 8.2.3 RPO WSL 2014-2020).

2017-07-13
| kategorie: Szkolenia i konferencje

Zakończenie etapu oceny formalnej w ramach Poddziałania 11.4.1 - ZIT Subregion centralny po procedurze odwoławczej - autokontroli

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków po procedurze odwoławczej – autokontroli w ramach konkursu RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

2017-07-05
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: ZIT, kształcenie ustawiczne

Z przedsiębiorcami o unijnym wsparciu

O wsparciu przedsiębiorców i przedsiębiorstw subregionu północnego w zakresie aktualnych propozycji programów pomocowych rozmawiali zaproszeni goście i uczestnicy spotkania w Częstochowie 28 czerwca br. Jego celem było szerokie poinformowanie o możliwościach wsparcia tej grupy zawodowej ze środków unijnych a także zachęcenie do skorzystania ze środków unijnych na rozwój.

2017-06-29
| kategorie: Szkolenia i konferencje

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.1.2 RPO WSL

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego RPO WSL 2014-2020.

2017-06-28
| kategorie: Nabory wniosków

„Baza Usług Rozwojowych"- zarejestruj się już dziś

Baza Usług Rozwojowych to interaktywne narzędzie, dzięki któremu firmy szkoleniowe i doradcze uzyskują bezpłatną możliwość zaprezentowania swojej oferty. Tym, co wyróżnia Bazę Usług Rozwojowych, jest możliwość świadczenia usług dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsiębiorcy, którzy pozyskają takie dofinansowanie w swoim województwie mogą zapisać się na wybraną przez siebie usługę wyłącznie za pośrednictwem Bazy.

2017-06-27
| kategorie: Działania promocyjne

Zaktualizowany zestaw logotypów

Przypominamy, że 1 lutego 2017 r. zostało zmodyfikowane logo Województwa Śląskiego, które jest częścią ciągu zestawu logotypów programowych. Zmiana ta spowodowała konieczność aktualizacji Strategii Komunikacji RPO WSL 2014-2020. Aktualizacja Strategii została zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju 17 marca br. i Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020 29 marca br., a przyjęta przez Zarząd Województwa 4 kwietnia br.

2017-06-26

Nowy „Rynek pracy”

Mniej więcej rok temu oddawaliśmy w Państwa ręce zupełnie odmieniony „Rynek pracy". Otrzymaliśmy wówczas mnóstwo budujących informacji zwrotnych. Do gustu przypadły Państwu nie tylko same treści, ale także publicystyczno-poradnikowa forma oraz sposób dystrybucji. W tym roku postanowiliśmy iść za ciosem i poszerzyć swoją ofertę dla wszystkich, którym bliska jest tematyka rynku pracy i funduszy unijnych.

2017-06-26
| kategorie: Działania promocyjne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś