Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Lokalny System Informatyczny 2014


LSI 2014 został uruchomiony dla obsługi RPO WSL 2014-2020 wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Główne cele LSI 2014:

 • wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020;
 • zapewnienie narzędzia informatycznego dla wnioskodawców/beneficjentów służącego do przygotowania dokumentów;
 • zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu;
 • usprawnienie i przyśpieszenie pracy instytucji;
 • wspomaganie wybranych procesów.

Chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020?

Na początku musisz przygotować wniosek aplikacyjny w LSI 2014.

Schemat zgłoszenia wniosku za pomocą LSI 2014:

 1. Zaloguj się w systemie po wcześniejszej rejestracji.
 2. Wypełnij zgodnie z instrukcją i zatwierdź formularz wniosku.
 3. Pobierz wersję PDF wniosku wraz z wygenerowaną sumą kontrolną (PAMIĘTAJ o tym, że przesłany wniosek musi być oryginalnym plikiem pobranym z systemu. Nie wolno Ci skanować wygenerowanego pliku czy też zapisywać go za pośrednictwem programów do odczytu plików PDF. W celu prawidłowego pobrania i zapisu pliku PDF, prawym przyciskiem myszy klikasz w ikonę „pobierz pdf” , a następnie „zapisz element docelowy jako/zapisz link” (w zależności od przeglądarki internetowej)).
 4. Przekaż podpisany elektronicznie wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do właściwej instytucji za pośrednictwem platformy elektronicznej wskazanej przez IOK.

Pracując w LSI, stosuj się do następujących zasad:

 • 1 podmiot = 1 profil w systemie;
 • 1 „właściciel profilu” odpowiedzialny za zarządzanie użytkownikami (dodawanie dostępu do profilu wspólnikowi, współpracownikowi, firmie konsultingowej) tj. przydzielanie użytkownikom uprawnień do poszczególnych wersji wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność itp.;
 • dbaj o bezpieczeństwo podczas korzystania z LSI. W tym celu z należytą starannością chroń dane wykorzystywane na potrzeby systemu.
 • możesz udzielić upoważnienia do składania wniosku osobie trzeciej, ale pamiętaj, że do wniosku o dofinansowanie musisz dołączyć pełnomocnictwo, które swoim zakresem powinno obejmować złożenie wniosku oraz wszelką korespondencję związaną z projektem i jego oceną aż do momentu podpisania umowy.
 • pracując w systemie LSI, korzystaj z Instrukcji użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014 – 2020. Na początek może Ci być pomocny folder RPO w sieci, w którym w przystępny sposób wykorzystując zrzuty z ekranu, pokazujemy Ci, jak należy się poruszać po systemie.

Gdzie po informacje:

Koniecznie zapoznaj się z:

Szczegółowe informacje dotyczące systemu znajdziesz w Serwisie RPO WSL.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś