Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Harmonogram naborów w PSF w 2021 roku


Uwaga! Od 30 listopada do 31 grudnia 2021 anulowane zostają zaplanowane na ten okres nabory fiszek. Szczegóły TUTAJ.

OPERATORZY

CSD - Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp.k.

WSTWyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 

RIPH - Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach 

FG 1 - Fundusz Górnośląski SA 

ARR - Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA 

FG 2 - Fundusz Górnośląski SA (drugi projekt ogólnowojewódzki)

ARR2 - Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA (drugi projekt ogólnowojewódzki)

WST2 - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (drugi projekt ogólnowojewódzki)

CSD2 - Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp.k. (drugi projekt ogólnowojewódzki)

BCP - Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

FG3 - Fundusz Górnośląski SA (trzeci projekt ogólnowojewódzki)

RIPH2 - Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (drugi projekt ogólnowojewódzki)

 

UWAGA! W projekcie CSD zostały wyczerpane środki na dotacje na usługi rozwojowe, tym samym nabór od 27.04.2021 do 30.04.2021 był ostatnim naborem w tych projekcie.

UWAGA! Informujemy, że 12 lipca 2021 została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe” (FG3). W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać wznowiony.

Informujemy, że 12 sierpnia br. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP z woj. śląskiego” (RIPH 2). W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać wznowiony.

UWAGA ! Informujemy, że w wyniku uwolnienia środków (na kwotę całkowitą 1 mln PLN) w projekcie pn. „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe” (FG 3), uruchomione zostaną dwa nabory (na kwotę 500 tys PLN każdy) dedykowane dla mikroprzedsiębiorców.
Terminy naborów to 31.08-03.09.2021 oraz 28.09-01.10.2021 godz. 10:00.

UWAGA ! Informujemy, że Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wznawia nabory na szkolenia dedykowane dla mikroprzedsiębiorców w tym samo zatrudnionych w projekcie „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.
Termin naborów oraz alokacja to:
21 – 24 września br. godz. 12:00. – 500 tys. PLN
19 – 22 października br. godz. 12:00. – 500 tys. PLN
16 – 19 listopada br. godz. 12:00. – 500 tys. PLN
14 – 17 grudnia br. godz. 12:00. – 500 tys. PLN

UWAGA ! Informujemy, że 30 sierpnia 2021 została wyczerpana alokacja w projekcie pn. "Wsparcie śląskich przedsiębiorstw i pracowników. Podmiotowy System Finansowania" (CSD 2).
Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.
W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

UWAGA ! Informujemy, że 10 września br. została wyczerpana alokacja projekcie pn. „KOMPETENTNY ŚLĄSK usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (BCP). Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone. W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

UWAGA ! Informujemy, że 13 września br. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (ARR2). Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone. W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

W projekcie pn. „KOMPETENTNY ŚLĄSK usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (BCP), uruchomione zostaną dwa nabory (na kwotę 500 tys PLN każdy) dedykowane dla mikroprzedsiębiorców. Terminy naborów to 19-22 października oraz 16-19 listopada 2021. Początek o godz. 10:00. Uwzględniając ostateczny termin zakończenia realizacji projektu w ramach fiszek składanych w ww. naborach usługa rozwojowa musi zakończyć się najpóźniej 15 kwietnia 2022 r.

Informujemy, że w wyniku zwiększenia kwoty środków finansowych w projekcie pn. "Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI", wznowiony zostaje nabór fiszek. Termin naborów oraz alokacja to: 9–11 listopada br. godz. 10:00 – 1 000 000 PLN (dla mikroprzedsiębiorców); 7–10 grudnia br. godz. 10:00 – 1 000 000 PLN (dla wszystkich MŚP).

Informujemy, że w związku z uwolnieniem się środków Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wznawia nabór projekcie pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (ARR2)
Termin naboru oraz alokacja to:
16 – 19 listopada br. godz. 8:00. – 800 tys. PLN (dla wszystkich MŚP)

Informujemy, że w wyniku uwolnienia środków w projekcie pn. „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe” (FG 3), uruchomiony zostanie nabór dedykowany dla mikroprzedsiębiorców w tym samozatrudnionych (na kwotę 300 tys PLN).
Termin naboru to:
23.11-26.11.2021 godz. 10:00.

Informujemy, że 08 listopada br. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Śląski System PSF wsparciem rozwoju MMŚP 2” (WST 2).
Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone. W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

Harmonogram PSF 2021 AKTUALIZACJA 25.10.2021

UWAGA Uchwała nr 104 KS PSF z dnia 19.08.2021 roku. Zważywszy na zaobserwowaną w ostatnich naborach PSF praktykę polegającą na masowym, wielokrotnym przesyłaniu tej samej fiszki przez tych samych Przedsiębiorców w tym samym naborze, w ramach PSF Poddziałania 8.2.3. w województwie śląskim Komitet Sterujący PSF przyjął w dniu 19.08.2021 roku następującą Uchwałę: jeden Przedsiębiorca może złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru u wybranego przez siebie Operatora. W przypadku powtórnej wysyłki do danego Operatora tej samej fiszki w danym naborze przez tego samego Przedsiębiorcę, żadna z nich nie zostanie uwzględniona. W przypadku wystąpienia ww. sytuacji Operator odrzuca wszystkie fiszki złożone w danym naborze przez Przedsiębiorcę. Uchwała weszła w życie z dniem przyjęcia.

SPRAWDŹ NOWE KWOTY NABORÓW W ZWIĄZKU Z AWARIĄ SEKAP Z 23 I 30 MARCA 2021!

Wytyczne WUP dot. zasad prowadzenia naboru w trybie ciągłym w ramach PSF w woj. śląskim

Zobacz szczegółowe zestawienie różnych terminów naborów dla różnych operatorów.

Przydział finansowy na jedną rundę naboru

Kwoty naborów Operatorzy PSF 2021 AKTUALIZACJA 5.10.2021

Uwaga! Operator RIPH2 będzie miał inną kwotę alokacji w naborze 23-26 marca - 1 300 000 zł, natomiast w naborze 18-21 maja - 1 000 000 zł.

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej, składane po złożeniu fiszek, należy dostarczyć bezpośrednio do punktów obsługi przedsiębiorców, których lista dostępna jest TUTAJ.


Zobacz także:


Instrukcja składania fiszki wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych
Nabór do PSF – najczęstsze błędy podczas rekrutacji
UWAGA!!! Dotyczy niezakwalifikowania fiszek PSF z przyczyn różnicy czasu

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś