Przejdź do treści głównej

Harmonogram naborów w PSF w 2021 roku


OPERATORZY

CSD - Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp.k.

WSTWyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 

RIPH - Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach 

FG 1 - Fundusz Górnośląski SA 

ARR - Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA 

FG 2 - Fundusz Górnośląski SA (drugi projekt ogólnowojewódzki)

ARR2 - Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA (drugi projekt ogólnowojewódzki)

WST2 - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (drugi projekt ogólnowojewódzki)

CSD2 - Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp.k. (drugi projekt ogólnowojewódzki)

BCP - Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

FG3 - Fundusz Górnośląski SA (trzeci projekt ogólnowojewódzki)

RIPH2 - Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (drugi projekt ogólnowojewódzki)

 

UWAGA! W projektach CSD i CSD 2 zostały wyczerpane środki na dotacje na usługi rozwojowe, tym samym nabory od 27.04.2021 do 30.04.2021 były ostatnimi naborami w tych projektach.

UWAGA! Informujemy, że 12 lipca 2021 została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe” (FG3). W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać wznowiony.

Informujemy, że 12 sierpnia br. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP z woj. śląskiego” (RIPH 2). W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać wznowiony.

UWAGA! Informujemy, że w naborze 10-13 sierpnia 2021 r. w projekcie pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP z woj. Śląskiego” (RIPH 2) alokacja wynosić będzie 500 000,00 PLN.

UWAGA ! Informujemy, że w wyniku uwolnienia środków (na kwotę całkowitą 1 mln PLN) w projekcie pn. „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe” (FG 3), uruchomione zostaną dwa nabory (na kwotę 500 tys PLN każdy) dedykowane dla mikroprzedsiębiorców.
Terminy naborów to 31.08-03.09.2021 oraz 28.09-01.10.2021 godz. 10:00.

UWAGA ! Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie pn. "Wsparcie śląskich przedsiębiorstw i pracowników. Podmiotowy System Finansowania." (CSD 2) od 27 sierpnia 2021 r. od godz. 12.00 wznowiony zostaje nabór fiszek w trybie ciągłym.

UWAGA ! Informujemy, że Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wznawia nabory na szkolenia dedykowane dla mikroprzedsiębiorców w tym samo zatrudnionych w projekcie „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.
Termin naborów oraz alokacja to:
21 – 24 września br. godz. 12:00. – 500 tys. PLN
19 – 22 października br. godz. 12:00. – 500 tys. PLN
16 – 19 listopada br. godz. 12:00. – 500 tys. PLN
14 – 17 grudnia br. godz. 12:00. – 500 tys. PLN

UWAGA ! Informujemy, że 30 sierpnia 2021 została wyczerpana alokacja w projekcie pn. "Wsparcie śląskich przedsiębiorstw i pracowników. Podmiotowy System Finansowania" (CSD 2).
Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.
W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

UWAGA ! Informujemy, że 10 września br. została wyczerpana alokacja projekcie pn. „KOMPETENTNY ŚLĄSK usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (BCP). Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone. W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

UWAGA ! Informujemy, że 13 września br. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (ARR2). Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone. W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

Harmonogram PSF 2021 AKTUALIZACJA 07.06.2021Harmonogram PSF 2021 legenda

UWAGA Uchwała nr 104 KS PSF z dnia 19.08.2021 roku. Zważywszy na zaobserwowaną w ostatnich naborach PSF praktykę polegającą na masowym, wielokrotnym przesyłaniu tej samej fiszki przez tych samych Przedsiębiorców w tym samym naborze, w ramach PSF Poddziałania 8.2.3. w województwie śląskim Komitet Sterujący PSF przyjął w dniu 19.08.2021 roku następującą Uchwałę: jeden Przedsiębiorca może złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru u wybranego przez siebie Operatora. W przypadku powtórnej wysyłki do danego Operatora tej samej fiszki w danym naborze przez tego samego Przedsiębiorcę, żadna z nich nie zostanie uwzględniona. W przypadku wystąpienia ww. sytuacji Operator odrzuca wszystkie fiszki złożone w danym naborze przez Przedsiębiorcę. Uchwała weszła w życie z dniem przyjęcia.

SPRAWDŹ NOWE KWOTY NABORÓW W ZWIĄZKU Z AWARIĄ SEKAP Z 23 I 30 MARCA 2021!

Wytyczne WUP dot. zasad prowadzenia naboru w trybie ciągłym w ramach PSF w woj. śląskim

Zobacz szczegółowe zestawienie różnych terminów naborów dla różnych operatorów.

Przydział finansowy na jedną rundę naboru

Kwoty naborów Operatorzy PSF 2021 1

Uwaga! Operator RIPH2 będzie miał inną kwotę alokacji w naborze 23-26 marca - 1 300 000 zł, natomiast w naborze 18-21 maja - 1 000 000 zł.

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej, składane po złożeniu fiszek, należy dostarczyć bezpośrednio do punktów obsługi przedsiębiorców, których lista dostępna jest TUTAJ.


Zobacz także:


Instrukcja składania fiszki wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych
Nabór do PSF – najczęstsze błędy podczas rekrutacji
UWAGA!!! Dotyczy niezakwalifikowania fiszek PSF z przyczyn różnicy czasu

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś