Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 651 wiadomości z wszystkich 651 dla zadanych warunków:

Zaktualizowany zestaw logotypów

Przypominamy, że 1 lutego 2017 r. zostało zmodyfikowane logo Województwa Śląskiego, które jest częścią ciągu zestawu logotypów programowych. Zmiana ta spowodowała konieczność aktualizacji Strategii Komunikacji RPO WSL 2014-2020. Aktualizacja Strategii została zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju 17 marca br. i Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020 29 marca br., a przyjęta przez Zarząd Województwa 4 kwietnia br.

2017-06-26

Nowy „Rynek pracy”

Mniej więcej rok temu oddawaliśmy w Państwa ręce zupełnie odmieniony „Rynek pracy". Otrzymaliśmy wówczas mnóstwo budujących informacji zwrotnych. Do gustu przypadły Państwu nie tylko same treści, ale także publicystyczno-poradnikowa forma oraz sposób dystrybucji. W tym roku postanowiliśmy iść za ciosem i poszerzyć swoją ofertę dla wszystkich, którym bliska jest tematyka rynku pracy i funduszy unijnych.

2017-06-26
| kategorie: Działania promocyjne

Pożyczki na podniesienie kwalifikacji

Ponad 50 mln zł na pomoc zwrotną (tzn. nieoprocentowane pożyczki z możliwością częściowego umorzenia) przeznacza Ministerstwo Rozwoju na pilotażowy program wsparcia dla tych, którzy chcą podnosić kwalifikacje i wzbogacać swoją wiedzę. To środki dla osób dorosłych z  całego kraju, które chcą skorzystać z kursów lub studiów podyplomowych.

2017-06-19

Spotkanie informacyjne w ramach naboru 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w:

Spotkaniu informacyjnym dotyczącym promocji konkursu w ramach poddziałania 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

2017-06-09
| kategorie: Nabory wniosków

Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych

29 maja 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizował szkolenie: „Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guideliness (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych”. Zajęcia poprowadziła dr Izabela Mrochen.

2017-06-07

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 po procedurze odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

23 maja 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 po procedurze odwoławczej w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób.

2017-05-26
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś