Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 144 wiadomości z wszystkich 1014 dla zadanych warunków: kategoria: Wyniki naborów wniosków;

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych w związku z zakończoną procedurą odwoławczą

22 maja 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów w związku z zakończoną procedurą odwoławczą dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16.
W ramach procedury odwoławczej ponownej ocenie merytorycznej podlegał jeden wniosek, który Komisja Oceny Projektów odrzuciła z powodu niespełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych (zerojedynkowych) oraz nieosiągnięcia wymaganego minimum punktowego w poszczególnych częściach karty oceny.

Poniżej zamieszczamy imienną listę członków KOP.

2018-05-23
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Zaktualizowana lista ocenionych projektów dla działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Ze względu na korektę niedostosowanej wartości kosztów pośrednich do wartości kosztów bezpośrednich w jednym z projektów na etapie podpisywania umowy oraz z odstąpieniem jednego z Wnioskodawców od podpisania umowy Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 941/254/V/2018 z dnia 24.04.2018 r. zatwierdził zaktualizowaną Listę ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17.

2018-04-26
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: wyniki naborów wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne - RIT Subregionu Zachodniego

W związku z rozstrzygnięciem ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17 RIT Subregionu Zachodniego, publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

2018-04-26
| kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: wyniki naborów wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT Subregionu Zachodniego

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 27.02.2018 r. listy wniosków, które otrzymały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17 - RIT Subregionu Zachodniego, publikujemy przedmiotową listę.

2018-03-02
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17 RIT Subregionu Północnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w dniu 23.01.2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 154/238/V/2018 zatwierdził Listę wniosków, które otrzymały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17 RIT Subregionu Północnego, dla Poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT.

2018-01-25
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: RIT Północny
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś