Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 17 informacje ze wszystkich 1544 dla tagu: ZIT

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poddziałania 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT - w rezultacie zakończonej autokontroli

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2184/288/V/2018 z dnia 25.09.2018r., listy projektów rekomendowanych do dofinansowania, które podlegały ocenie merytorycznej w ramach konkursu RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17 ZIT Subregionu Centralnego z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania w rezultacie zakończonej autokontroli, publikujemy przedmiotową listę.

2018-09-26
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: ZIT

Harmonogramy konkursów nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-046/17 ZIT, RPSL.07.04.02-IP.02-24-047/17, RPSL.07.04.02-IP.02-24-048/17 OSI

W związku z zakończeniem naborów wniosków:

RPSL.07.04.02-IP.02-24-047/17

RPSL.07.04.02-IP.02-24-048/17 OSI

RPSL.07.04.02-IP.02-24-046/17 ZIT Subregionu Centralnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zamieszcza harmonogramy konkursów.

2018-01-12
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: RPSL.07.04.02-IP.02-24-048/17 OSI, RPSL.07.04.02-IP.02-24-047/17, RPSL.07.04.02-IP.02-24-046/17 , OSI, ZIT

Zakończenie etapu oceny formalnej w ramach Poddziałania 11.4.1 - ZIT Subregion centralny po procedurze odwoławczej - autokontroli

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków po procedurze odwoławczej – autokontroli w ramach konkursu RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

2017-07-05
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: ZIT, kształcenie ustawiczne

Rozstrzygnięcie konkursów dla Poddziałań 7.3.1 i 7.3.2 - Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursach nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 dla Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego oraz RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 dla Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

2017-03-20
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: ZIT, RIT

Aktualizacja szczegółowych harmonogramów w ramach konkursów: RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Centralny, RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Pólnocny, RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 RIT Południowy

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogramy dla konkursów nr:

RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregionu Centralnego - Poddziałanie: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregionu Północnego - Poddziałanie: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 RIT Subregionu Południowego - Poddziałanie: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

 

2017-02-28
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: ZIT, RIT, rynki pracy
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś