Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 54 informacje ze wszystkich 1440 dla tagu: Prawo i dokumenty

Projekty PO KL a wejście w życie rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych beneficjenci projektów PO KL, z uwagi na przetwarzanie danych osobowych uczestników tych projektów, muszą spełnić obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 tego rozporządzenia.

2018-06-19
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: Prawo i dokumenty

Podręcznik o zamówieniach publicznych

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta dot. zamówień publicznych Jest to poradnik dla wszystkich planujących zawieranie umów, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych i do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

2018-06-07
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: Prawo i dokumenty
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś