Wybierz zawód

Fotografia przedstawia Bogdana Wołowczyka. Mężczyzna o krótkich włosach, w białej koszuli, siedzi przy biurku.

Bogdan Wołowczyk,
kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Umiejętność wyznaczania celów w życiu zawodowym to jeden z warunków osiągnięcia sukcesu. Aby świadomie podejmować decyzje trzeba znać swoje możliwości, mocne i słabe strony. Dlatego osoby, które szukają pracy, myślą o przekwalifikowaniu się, otwarciu własnej firmy lub stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, powinny jak najpełniej rozpoznać swój potencjał. Pomocą w tym zakresie służą doradcy zawodowi. Poza tym, że orientują się w trendach, oczekiwaniach pracodawców, mają też do dyspozycji pakiet profesjonalnych narzędzi do diagnozy preferencji zawodowych.

Jednym z nich jest bezpłatny test pod nazwą „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych”. To narzędzie opracowane przez naukowców, a zarazem praktyków psychologii i doradztwa zawodowego. Dzięki środkom z Unii Europejskiej teraz test dostępny jest online – na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach: wybierz-zawod.eu. Składa się z dwóch części. Pierwsza to zestaw pytań, które pozwalają określić dominujący typ osobowości np. społeczny, badawczy lub przedsiębiorczy. Druga oznacza wybór tzw. „właściwości pracy”, czyli cenionych przez nas wartości zawodowych, które wpływają na nasze aspiracje i cele zawodowe. Wynik prezentowany jest w formie raportu zawierającego wykres graficzny, opis kluczowych cech osobowości i najważniejszych właściwości pracy, a także, co istotne, przykłady najbardziej adekwatnych dla nas stanowisk pracy i zawodów. Znając wyniki, warto umówić się na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym. Aplikacja działa od grudnia 2019 r., a o jej sukcesie świadczy fakt, że do tej pory skorzystało z niej już ponad 57 tys. osób

Szukając nowej ścieżki rozwoju warto rozważyć udział w unijnych projektach. Integralną częścią przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Europejskich jest doradztwo zawodowe, które pozwala uczestnikom wybrać najbardziej adekwatną do ich potrzeb formę wsparcia – szkolenie, staż lub dotację na założenie firmy. Potwierdzają to historie bohaterów naszej publikacji, którzy podkreślają, że często niespodziewanie dla nich samych konsultacja z doradcą, weryfikacja swoich możliwości i celów zawodowych były kołem zamachowym dla podjęcia nowych wyzwań.