Wszystkie ręce na pokład

Pandemia wymusiła na wielu przedsiębiorstwach przyspieszony kurs przetrwania. By nie wypaść za burtę, trzeba było myśleć nieszablonowo, szukać nowych rozwiązań i błyskawicznie dostosowywać się do ciągle zmieniającej się sytuacji. Przedsiębiorcy pilnie szukający nowych opcji mogli dofinansować ze środków Unii Europejskiej kursy i szkolenia dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. Z takiego rozwiązania skorzystała m.in. firma Green Pack, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji ekologicznych opakowań jednorazowych.

Fotografia przedstawia Macieja Szecówkę. Mężczyzna o krótkich włosach, w okularach i jasnym swetrze, uśmiecha się.

Maciej Szecówka,
kierownik projektu w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Kto się nie rozwija, ten się cofa. To stara prawda, którą zna każdy przedsiębiorca. Dziś o potencjale firmy decydują w znacznej mierze jej pracownicy. Inwestowanie w rozwój kadry stało się równie ważne, co rozwijanie parków maszynowych czy pracowni badawczych. Niestety, nie każda firma może sobie pozwolić na kosztowne szkolenia. Jako główną barierę przedsiębiorstwa wskazują ograniczone własne możliwości finansowe lub trudności w pozyskiwaniu dofinansowań. Dlatego pomocne okazało się wprowadzenie Podmiotowego Systemu Finansowania, w ramach którego zrealizowaliśmy projekt „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników”. Naszym zadaniem była dystrybucja środków finansowych w formie dotacji, przeznaczonych na szkolenia i usługi doradcze dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Szkolenia dobierane były w taki sposób, by miały możliwie największą wartość dla zainteresowanych firm. Popularnością cieszyły się szkolenia zawodowe z zakresu fryzjerstwa i usług kosmetycznych, dla szeroko rozumianej branży beauty oraz kompetencji miękkich, na przykład budowania zespołów czy obsługi klientów. Łącznie wsparliśmy prawie 3,7 tys. firm, które przeszkoliły ponad 12 tys. swoich pracowników.

Sukces udało się osiągnąć dzięki partnerskiej współpracy czterech podmiotów: Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (lidera projektu) oraz Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca, Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości i Databout Consulting sp. z o.o. z Warszawy. Każdy wniósł odmienne zasoby, doświadczenia i metody rozwiązywania problemów, dzięki czemu udało się sprawnie zrealizować projekt.

Tadeusz Szymanek,
prezes firmy Green Pack Szymanek Opakowania

Od trzech dekad prowadzę firmę specjalizującą się w produkcji i dystrybucji ekologicznych opakowań i artykułów jednorazowego użytku. Pracownicy to największy skarb mojej firmy. Sukces osiągnęliśmy dzięki wspólnej pracy, otwartości na zmiany i ciągłemu podnoszeniu wiedzy.

Pandemia mocno wpłynęła na naszą branżę. Klienci stali się bardziej wymagający, oszczędni i trudniej dostępni. Wcześniej nasi handlowcy osobiście spotykali się z zainteresowanymi. Byli w tym świetni i radzili sobie doskonale. Ze względu na obostrzenia sanitarne, większość z nas musiała przejść na pracę zdalną. Spotkania twarzą w twarz stały się prawie niemożliwe. Pracownicy musieli zupełnie zmienić znany im od lat system pracy. Początkowo wszystkim trudno było się odnaleźć w sytuacji. Pilnie potrzebowaliśmy wsparcia i wiedzy o tym, jak sobie radzić na zupełnie nowym rynku.

Szkolenie dotyczące technik sprzedaży zdalnej było strzałem w dziesiątkę. Podejście do klienta, sposób przedstawienia oferty, wreszcie metody finalizowania transakcji – tego wszystkiego i wielu innych rzeczy dziewięciu naszych handlowców mogło się nauczyć podczas trwającego kilka tygodni szkolenia. Z sukcesem przenieśliśmy dużą część sprzedaży do systemu online. Choć sytuacja epidemiczna na świecie uległa pewnej stabilizacji i część naszej pracy mogłaby wrócić na stare tory, uznaliśmy, że sprzedaż zdalna daje nam większe możliwości rozwoju, dlatego nadal się na niej koncentrujemy. Oczywiście nie poprzestajemy na tym. Nadal chcemy się rozwijać. To nasza sprawdzona droga do osiągnięcia sukcesu. Za tę szczególną pomoc i jej efekty pragnę podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Fotografia przedstawia Tadeusza Szymanka. Mężczyzna ma siwe włosy i wąsy, jest w okularach, białej koszuli, stoi w warsztacie.

Projekt

Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników
Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Wartość projektu: ok. 65,7 mln zł
Dofinansowanie RPO WSL: ok. 54 mln zł
Okres realizacji: kwiecień 2017 – sierpień 2021