Szukając własnej drogi

Bywają sytuacje, w których nawet kwalifikacje i doświadczenie nie prowadzą do sukcesu w postaci znalezienia pracy. Potknięcie? Porażka? A może po prostu pech? Czasem nie warto analizować. Jedno jest pewne: to od nas zależy, czy trudne doświadczenie popchnie nas do działania, czy podetnie skrzydła. Historia Rafała Dragona z Tarnowskich Gór pokazuje, że nie wolno się poddawać.

Fotografia przedstawia Aleksandrę Pośpiech. Kobieta o długich włosach i w okularach, uśmiecha się.

Aleksandra Pośpiech,
specjalista ds. programów Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach

Zdecydowaną większość zarejestrowanych w tarnogórskim urzędzie pracy stanowią osoby po 30. roku życia. Wśród nich nie brakuje fachowców, specjalistów w różnych dziedzinach, gotowych do pełnienia obowiązków pracowników, którzy z bardzo różnych powodów nie odnaleźli jeszcze swojej zawodowej drogi. Z naszych badań wynika, że prawie 30% osób bezrobotnych jako główną barierę w podjęciu zatrudnienia podaje brak ofert w zawodzie, w jakim chcieliby pracować. To spora grupa, której trzeba było udzielić wsparcia.

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (IV)” to odpowiedź na potrzeby naszego lokalnego rynku pracy. Pomoc skierowaliśmy przede wszystkim do osób w szczególnie trudnej sytuacji, czyli niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, kobiet, a także osób po 50. roku życia. Proponujemy im poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, a także aktywizację w postaci stażu, prac interwencyjnych i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Oferujemy również możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ta ostatnia opcja cieszy się największym zainteresowaniem. Niewiele mniej osób korzysta także z subsydiowanego zatrudnienia. Staże i prace interwencyjne są atrakcyjne również dla pracodawców – mogą oni przyuczyć pracownika do wykonywania konkretnych obowiązków, ponosząc minimalne koszty.

Zainteresowanie projektem jest bardzo duże. Rekrutacja przebiegała sprawnie, bo potrzebujących nie brakuje.

Rafał Dragon,
uczestnik projektu

Po skończeniu technikum imałem się różnych zajęć, zdobywając wiedzę i umiejętności przede wszystkim w praktyce. Najczęściej pełniłem obowiązki magazyniera, między innymi w sklepie z elektroniką. Pewnego dnia dostałem ciekawą ofertę pracy, bardzo chciałem z niej skorzystać. Złożyłem więc wypowiedzenie. Szybko się okazało, że nowa propozycja nie wypaliła, a dotychczasowej już nie było. W ten sposób zostałem bez niczego. Szukając nowego miejsca trafiałem wyłącznie na oferty umowy o dzieło lub zlecenia. Potrzebowałem stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego, dlatego nie chciałem ich przyjmować.

Po kilku miesiącach, wreszcie znalazłem ofertę idealną. Firma Dental Tree potrzebowała osoby odpowiedzialnej za organizację obsługi magazynu i sklepu internetowego. Nie wahałem się. O pomoc zwróciłem się do tarnogórskiego urzędu pracy. Dzięki udziałowi w projekcie, zostałem zatrudniony na zasadzie prac interwencyjnych.

Dziś zajmuję się przede wszystkim obsługą wózków widłowych, przyjmowaniem dostaw, transportem produktów i dbaniem o sprawne działanie całego obiektu. Zaangażowanie zespołu, na czele z szefostwem, sprawia, że firma szybko się rozwija, dzięki czemu prognozy na przyszłość są optymistyczne. Zdobyłem stabilne zatrudnienie, do tego mogę wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie. Czuję, że znalazłem swoje miejsce na długie lata.

Dlatego jeśli ktoś ma wątpliwości, nie potrafi znaleźć własnej ścieżki, to zdecydowanie powinien skorzystać z pomocy takich projektów. To ogromne ułatwienie, które często decyduje o tym, jak szybko odnajdziemy pracę, która spełnia nasze oczekiwania.

Fotografia przedstawia Rafała Dragona. Mężczyzna, w czarnej czapce i żółtej kamizelce służbowej, siedzi za kierownicą wózka widłowego.

Projekt

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (IV)
Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach
Wartość projektu: ponad 16 mln zł
Dofinansowanie RPO WSL: ponad 16 mln zl
Okres realizacji: styczeń 2019 - grudzień 2022