Kontakt

Wydano na zlecenie
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
tel. (32) 757 33 60, fax: +48 (32) 757 33 62
e-mail: efs@wup-katowice.pl
rpo.wup-katowice.pl
power.wup-katowice.pl

Współpraca z redakcją
Magdalena Kmieć-Czekała, Arkadiusz Kaczor (WUP w Katowicach)

Copyright © Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Katowice 2021

Realizacja
Wydawnictwo KA
Joanna Tomczyk-Lidochowska i Wspólnicy s.c.

Projekt
Magdalena Frączek

Skład
Artur Tomczyk

Redakcja
Joanna Tomczyk-Lidochowska, Łukasz Karkoszka, Dominik Wójcik

Zdjęcia
Dominik Wójcik, Klaudia Cieplińska, archiwum prywatne

Tłumaczenie
Katarzyna Procner-Chlebowska