Prezentacja wybranych projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

Fotografia przedstawia Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego. Widać jedynie popiersie mężczyzny w garniturze. Włosy zaczesane ma na bok.

Szanowni Państwo,

Śląskie otwiera się na swoich mieszkańców, ich potrzeby i oczekiwania. Region nie tylko inwestuje w rozwój infrastruktury, dba o kulturowe dziedzictwo, ale też mocno wspiera aktywność społeczną i zawodową. Sukcesy rozwojowe, jakie nasze województwo osiągnęło w ostatnich latach, to efekt między innymi dobrze wydatkowanych Funduszy Europejskich. Wiele z tych pozytywnych zmian nie byłoby możliwych, gdyby realizacji projektów infrastrukturalnych nie towarzyszyło autentyczne zaangażowanie mieszkańców, którzy są siłą i bogactwem naszego regionu.

Aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy. Wielu zmieniło swoje życie dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Unijne fundusze pozwoliły im podnieść umiejętności zawodowe, przekwalifikować się, założyć firmy, a młodym – wkraczającym na rynek pracy – nabyć niezbędnego doświadczenia zawodowego. Śląscy przedsiębiorcy prężnie rozwinęli firmy inwestując w kompetencje swoich kadr.

W albumie, który oddajemy w Państwa ręce, przedstawiamy historie mieszkańców województwa, którzy podjęli wyzwanie i zrealizowali swoje plany. W ich opowieściach, jak w zwierciadle, ukazują się możliwości europejskich programów. Mam nadzieję, że historie naszych bohaterów będą inspiracją i zachętą, by odważnie sięgać po dotacje, które mogą być początkiem nowej i ciekawej drogi.

Zapraszam do inspirującej i napełniającej optymizmem lektury.

Jakub Chełstowski
marszałek województwa śląskiego

Szanowni Państwo,

współczesny rynek pracy wymaga od nas wszystkich ciągłego podnoszenia kompetencji, dostosowywania się do jego rosnących wymagań, a często również przekwalifikowania się. Dobrze zaplanowany rozwój zawodowy przynosi wiele korzyści. Nie tylko w postaci atrakcyjnego wynagrodzenia czy awansu, ale też niezależności, spełnienia i wreszcie – co dla wielu najważniejsze – satysfakcji z pracy.

Fundusze Europejskie ułatwiają poruszanie się po rynku pracy i poszukiwanie własnej ścieżki zawodowej. Wspierają też osobisty rozwój. Szkolenia i kursy zawodowe, warsztaty i treningi umiejętności społecznych, poradnictwo i staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to tylko część wsparcia, na które możemy liczyć.

Unia Europejska od lat aktywnie pomaga też przedsiębiorcom. Dzięki elastycznemu systemowi usług rozwojowych mogą oni inwestować w pracowników, oferując dopasowane do potrzeb szkolenia. A odpowiednio wykwalifikowany personel pozwala firmom być krok przed konkurencją. To istotne zwłaszcza w warunkach aktualnych wyzwań, związanych z odpowiedzialną transformacją w kierunku zielonej gospodarki. Innowacje, konkurencyjność, silna lokalna przedsiębiorczość – to cele strategiczne województwa śląskiego, które wymagają odpowiednio przygotowanych kadr.

O tym, że dobrze zaplanowane wsparcie przynosi rezultaty przekonują bohaterowie albumu, którzy wykorzystali szansę, jaką daje Unia Europejska. Z energią i determinacją realizowali marzenia, w efekcie odnieśli sukces. To dowód na to, że Fundusze Europejskie niosą realną możliwość zmiany życia zawodowego, a także szansę rozwoju dla firm.

Zapraszam do lektury!

Grzegorz Sikorski
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Fotografia przedstawia Grzegorza Sikorskiego, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Mężczyzna w garniturze i okularach, siedzi przy biurku i uśmiecha się.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Infografika o tytule Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, składa się z dwóch części i przybiera formę ścieżki wyznaczonej przez linię. Pierwsza część składa się z dwóch ścieżek. Pierwsza zaczyna się w prawym dolnym rogu, punktem: szkolenia i doradztwo dla firm. Następnie biegnie w górę i zakręca w lewo, gdzie dobiega do punktu: ponad 58 800 osób, które zdobyły nowe kwalifikacje lub kompetencje. Biegnie dalej w lewo, żeby zakręcić o 180 stopni i trafić na punkt: wartość podpisanych umów 528 milionów złotych. Druga ścieżka zaczyna się na dole, punktem: szkolenia zawodowe, komputerowe i językowe. Zakręca w lewo, do punktu: ponad 71 400 osób uczestniczących w szkoleniach. Biegnie w lewo i w dół, kończy się punktem: wartość podpisanych umów 327 milionów złotych.Druga część również składa się z dwóch ścieżek. Pierwsza zaczyna się w lewym dolnym rogu, punktem: Aktywizacja zawodowa. Biegnie w górę, skręca w prawo, gdzie trafia na punkt: ponad 54 300 osób objętych wsparciem. Leci dalej w prawo, gdzie dociera do punktu: wartość podpisanych umów 1, 092 miliarda złotych. Druga ścieżka zaczyna się w dolnej, środkowej części, punktem: dotacje na założenie własnej firmy. Biegnie w górę i zakręca w prawo, gdzie trafia na punkt: ponad 10 400 osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej i po chwili kończy się.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Infografika o tytule Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 składa się z jednej części i przybiera formę ścieżki wyznaczonej przez linię. Zaczyna się z lewej strony, punktem: Pośrednictwo pracy, szkolenia i doradztwo, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie firmy. Biegnie w prawo i dociera do punktu: ponad 65 500 osób w wieku do 29 lat objętych wsparciem. Następnie zakręca o 180 stopni i dobiega do punktu: ponad 18 300 osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem. Biegnie dalej w lewo, docierając do punktu: ponad 10 200 osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje. Zakręca i leci w dół, do punktu: prawie 9 400 dotacji dla osób w wieku do 29 lat na założenie własnej firmy. Biegnie w prawo, aż do punktu: ponad 2 100 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem. Po chwili kończy się ostatnim punktem: 1, 024 miliarda złotych wartość podpisanych umów.