Było warto

Każda chwila poświęcona na aktywność to dobra chwila – lubi mówić Krzysztof Sojka. Nauczyciel wychowania fizycznego, aktor, tancerz, instruktor fitness mieszka i pracuje w Gliwicach. Choć jego grafik wypełniony jest po brzegi, znalazł czas i chęci, żeby w samym środku pandemii umocnić swoją zawodową pozycję. Podszlifował język i podszkolił się cyfrowo. Dziś mówi krótko: było warto.

Fotografia przedstawia Katarzynę Kuboś. Kobieta, o długich, rudych włosach, jest ubrana w białą koszulę.

Katarzyna Kuboś,
koordynator projektu z Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice”

Od początku działalności, czyli od 2004 roku, wśród naszych priorytetów wysoko znajduje się wspieranie lokalnej społeczności w aktywizacji zawodowej i podnoszeniu kompetencji. Zrealizowaliśmy wiele projektów, dzięki którym bezrobotni znaleźli satysfakcjonujące zajęcie, a pracujący podnieśli kwalifikacje lub zdobyli nowe umiejętności. Zgromadziliśmy spore doświadczenie i mamy świetne zaplecze, dlatego nie zatrzymujemy się w staraniach. Nadal sięgamy po unijne środki, które kierujemy na organizację kursów zawodowych i językowych.

Tym razem, grupą docelową naszych działań byli mieszkańcy obszarów rewitalizowanych Gliwic. Wsparcie skierowane zostało do osób pracujących, przede wszystkim z grup defaworyzowanych, czyli mających największe bariery w dostępie do edukacji, w tym również do osób o niskich kwalifikacjach i powyżej 50. roku życia.

W ramach projektu oferowaliśmy bezpłatne kursy języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w wymiarze 60 godzin. Zajęcia prowadzone były przez znaną w Gliwicach szkołę językową i odbywały się w centrum miasta. Harmonogram zajęć był ustalany w porozumieniu z uczestnikami. Ze względu na zagrożenie epidemiczne ostatnie zajęcia odbyły się w formie online. Kursy kończyły się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu. Odbył się także kurs kompetencji cyfrowych (ICT). Projekt cieszył się sporym zainteresowaniem. Łącznie skorzystało z niego blisko 250 mieszkańców, co utwierdza nas w przekonaniu, że działania były przemyślane i sprawnie przeprowadzone.

Krzysztof Sojka,
uczestnik projektu

Propozycję udziału w projekcie złożyła mi dyrekcja szkoły, w której uczę wychowania fizycznego. Było to na początku września 2020 roku, a więc u progu nowego roku szkolnego, w atmosferze niepewności. Nikt z nas nie wiedział, jak będzie wyglądała nauka. Podniesienie kompetencji i umiejętności komputerowych było, jak pokazał czas, bardzo ważne. Nauczyłem się biegłej obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu Microsoft Teams, co pomogło mi w czasie prowadzenia zajęć zdalnych. Kiedy ze względów sanitarnych szkoły zamknięto, szybko zaadaptowałem się do nowej sytuacji. Wiem, że wiele koleżanek i kolegów miało z tym większy problem.

Gliwicki Technopark zaoferował mi też bezpłatny kurs języka angielskiego, który przydaje mi się w trakcie moich różnych zawodowych obowiązków. A jest ich naprawdę sporo. Poza pracą w szkole prowadzę zajęcia fitness, jestem też instruktorem tańca i aktorem w Teatrze Muzycznym Iwia. Prywatnie, wraz z żoną i córkami, też ciągle jesteśmy w ruchu. Uwielbiamy podróżować i zawsze mierzyliśmy się z mniejszą lub większą barierą językową. Dzięki szkoleniu poczułem się pewniej, poprawiłem przede wszystkim gramatykę, ale mam też znacznie większy zasób słownictwa.

Obecnie jestem w trakcie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Nowa wiedza i umiejętności zdecydowanie ułatwią mi rozwój i osiągnięcie tego celu. Ale podniesienie kwalifikacji to też pewność siebie – zarówno w czasie pracy, jak i w czasie wolnym. Z perspektywy czasu wiem, że nieskorzystanie z tych darmowych kursów byłoby błędem. Cieszę się, że go nie popełniłem.

Fotografia przedstawia Krzysztofa Sojkę. Łysy mężczyzna z zarostem i w okularach, jest na sali gimnastycznej. Ubrany jest na sportowo, a w rękach trzyma piłkę do koszykówki.

Projekt

TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic
Beneficjent: Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
Wartość projektu: około 475 tys. zł
Dofinansowanie RPO WSL: ponad 400 tys. zł
Okres realizacji: sierpień 2018 r. – luty 2021 r.