Bilans zysków i strat

Zwolnienie z pracy to jedno z trudniejszych doświadczeń życiowych. W dużym stopniu to od nas zależeć będzie jednak ostateczny bilans zysków i strat takiej sytuacji. Dzięki projektom finansowanym z Unii Europejskiej możliwe staje się łagodne przejście przez ten krytyczny okres zawodowy. Swoimi doświadczeniami dzieli się Luiza Hornik z Katowic.

Fotografia przedstawia Pawła Knopa. Mężczyzna w koszuli w kratę, o krótkich włosach, opiera się o ceglaną ścianę. Ręce ma założone na wysokości klatki piersiowej.

Paweł Knop,
dyrektor Biura Projektów Rudzkiej Agencji Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.

Grupa osób zwalnianych z przyczyn zakładu pracy jest specyficzna i różnorodna. Z jednej strony to pracownicy, którzy nie wypadli jeszcze z rytmu i aktywnie poszukują zatrudnienia. Z drugiej, grupa jest mocno narażona na obciążenia psychiczne. Zwalniani niemal zawsze tracą pewność siebie i poczucie własnej wartości. Dlatego ważna jest szybka reakcja, której celem będzie zagwarantowanie odpowiedniego wsparcia. Z tą grupą pracuje się inaczej, niż na przykład z osobami długotrwale bezrobotnymi, gdzie stawia się na rozłożoną w czasie, skoncentrowaną na wielu aspektach pomoc. W przypadku „świeżo” zwolnionych wsparcie musi być precyzyjne, konkretne i przede wszystkim szybkie.

Właśnie taki cel postawiliśmy sobie, realizując projekt „Kierunek zmiana – bis!”. Pierwsza edycja okazała się prawdziwym sukcesem. Bezproblemowo przekroczyliśmy założone wskaźniki. Widząc, że nasze działania są potrzebne i przynoszą skutek, zdecydowaliśmy się na stworzenie kolejnej edycji. Wsparcie skierowaliśmy ponownie do osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Zorganizowaliśmy doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, warsztaty z kompetencji miękkich, szkolenia zawodowe i aktywizację w postaci subsydiowanego zatrudnienia. Najmniejszą popularnością cieszyły się kursy zawodowe. Nie dziwiło nas to jednak. Mieliśmy do czynienia z osobami posiadającymi konkretne i aktualne kwalifikacje, które liczyły po prostu na pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia. I to udało się znakomicie. Planowana liczba 22 uczestników zmieniła się ostatecznie na 32. Nikogo nie pozostawiliśmy bez wsparcia.

Luiza Hornik,
uczestniczka projektu

Po ukończeniu studiów prawniczych zatrudniłam się w jednym ze śląskich salonów samochodowych na stanowisku administracyjno-biurowym. Była to dla mnie szansa na rozwój i zdobycie nowego doświadczenia. Niespodziewanie, kilka tygodni później, w wyniku przeprowadzonej reorganizacji, pracodawca poinformował mnie o konieczności rozwiązania umowy zlecenia. Zostałam bez pracy.

Znalazłam się w trudnej sytuacji życiowej. Nie poddałam się jednak i szybko zaczęłam szukać nowego zatrudnienia. Tym razem skupiłam się wyłącznie na mojej – prawniczej branży. Byłam świeżo upieczoną absolwentką, bez doświadczenia, co znacznie ograniczało moje szanse. Od koleżanki dowiedziałam się o projekcie Rudzkiej Agencji Rozwoju, który mógł otworzyć przede mną preferowaną ścieżkę kariery.

Rozpoczęłam od doradztwa zawodowego. Początkowo sceptyczne nastawienie szybko przerodziło się w duże zainteresowanie – doradztwo prowadzone było przez profesjonalistów, którzy pomogli mi dowiedzieć się więcej o moich mocnych i słabych stronach oraz dostrzec to, nad czym powinnam popracować. Skorzystałam również ze wsparcia psychologicznego, warsztatów autoprezentacji i, co było najważniejsze, subsydiowanego zatrudnienia.

Mija drugi rok, od kiedy pracuję na stanowisku prawnika w kancelarii radcy prawnego, do której trafiłam dzięki udziałowi w projekcie. Jestem w swojej branży, co daje mi satysfakcję i możliwość rozwoju zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Gdyby nie pomoc unijna, moje przejście z jednej pracy do drugiej z pewnością nie przebiegałoby w tak płynny sposób. Każdemu kto posiada taką możliwość – serdecznie polecam udział w projekcie.

Fotografia przedstawia Luizę Hornik. Kobieta o długich blond włosach, elegancko ubrana, stoi w dwuskrzydłowych drzwiach, uśmiechając się.

Projekt

Kierunek zmiana – bis!
Beneficjent: Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Wartość projektu: ponad 1 mln zł
Dofinansowanie RPO WSL: ponad 1 mln zł
Okres realizacji: sierpień 2018 r. - styczeń 2021 r.