Przejdź do treści głównej

Zmiana załączników dla trwających konkursów w ramach Działania 7.1


2018-07-18 15:00

Informujemy o zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany Pakietów aplikacyjnych dla trwających konkursów w ramach Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, tj.:

- dla konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-055/18 w Poddziałaniu 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego;
- dla konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18 w Poddziałaniu 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
- dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-053/18 w Poddziałaniu 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs;
- dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-054/18 w Poddziałaniu 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – RLKS.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1) zaszła konieczność:
- zmiany Wzorów umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
- przyjęcia nowego załącznika nr 6 do Umowy, tj. Wzoru umowy uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
- przyjęcia nowego załącznika Wzoru umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w ramach Działań i Poddziałań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Dodatkowo w celu pełnego zabezpieczenia praw uczestników projektów dołączono Wzór umowy w sprawie odbywania stażu/praktyki, stanowiący załącznik do Standardu udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś