Przejdź do treści głównej

Zasady aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałań 11.4.1-ZIT oraz 11.4.3-konkurs RPO WSL 2014-2020


od 2019-06-04 [10:00] do 2019-06-04 [14:00]
Data publikacji: 2019-05-14 12:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na:

spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałań:
11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. - RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19
11.4.3 – Kształcenie ustawiczne – konkurs - RPSL 11.04.03-IP.02-24-069/19 - konkurs

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 4 czerwca 2019 r.
Godziny: 10:00-14:00
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice, ul. Bankowa 11b, sala nr 1.4, I piętro

Tematyka spotkania:
• najważniejsze zapisy dokumentacji konkursowych;
• kryteria wyboru projektów;
• kwalifikowalność wydatków w projekcie RPO WSL 2014-2020;
• zwalczanie nadużyć finansowych.

Zasady rekrutacji:

Chętnych do udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Formularze przyjmowane będą do 31 maja br. (piątek) do godziny 08:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo określonych warunków uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym lub szkoleniu, prosimy o dodatkowy kontakt.

Spotkanie będzie miało miejsce w przypadku kiedy zgłosi się co najmniej 10 osób.

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących tematyki lub organizacji spotkania prosimy o kontakt z organizatorami pod numerem telefonu 32 757 33 11.Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś