Przejdź do treści głównej

Zalecenia dot. eksponowania źródła finansowania projektów unijnych oraz właściwego prowadzenia działań promujących Fundusze Europejskie


2022-05-24 12:13

Z uwagi na zalecenia Komisji Europejskiej, dotyczące widocznego eksponowania źródła finansowania projektów unijnych oraz właściwego prowadzenia działań promujących Fundusze Europejskie, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało zbiór takich zaleceń w postaci listy kontrolnej dla beneficjentów organizujących wydarzenia informacyjno-promocyjne poświęcone FE.

Aby zapewnić przestrzeganie zasad spójnego przekazu oraz eksponowania symboli Unii Europejskiej, lista zawiera zalecenia w zakresie odpowiedniego oznaczania, komunikowania, promocji wydarzeń i działań poświęconych Funduszom Europejskim oraz poprawnej współpracy z przedstawicielami KE.

 

Lista kontrolna dla beneficjentów organizujących wydarzenia dotyczące Funduszy Europejskich

W trakcie wydarzenia należy zadbać o właściwe i widoczne poinformowanie uczestników wydarzenia/odbiorców komunikatów o dofinansowaniu danego przedsięwzięcia ze środków UE poprzez następujące działania:


1. Umieszczenie w widocznym miejscu flagi UE (przez cały czas trwania wydarzenia oraz na wszystkich jego częściach).

2. Umieszczenie w widocznym miejscu plakatu, roll-upu lub innego materiału (np. multimedialnego) zawierającego widoczny ciąg znaków (znak Fundusze Europejskie, symbol flagi PL, znak UE) właściwy dla projektu.

3. Informację słowną w trakcie wydarzenia (np. w czasie przemówienia), że projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

4. Jeśli na wydarzenie są przygotowywane materiały drukowane lub w formie elektronicznej, w tym materiały multimedialne (np. zaproszenia, informacje, komunikaty prasowe, prezentacje, filmy nt. projektu, etc) – muszą one być właściwie oznakowane, a w treści materiału musi być zawarta informacja słowna oraz graficzna na temat źródła i wysokości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

5. Jeśli organizator/beneficjent przekazuje uczestnikom lub mediom informacje lub relacje z wydarzenia (w jakiejkolwiek formie) – informacje te muszą zawierać fragment ze wskazaniem słownym oraz graficznym na temat źródła i ew. wysokości dofinansowania z Funduszy Europejskich. Uwaga: informacja ta nie może znajdować się na samym końcu treści.

6. Jeśli organizator/beneficjent posiada stronę internetową – umieszczenie informacji o projekcie wraz ze wskazaniem słownym oraz graficznym na temat źródła i ew. wysokości dofinansowania z Funduszy Europejskich. Uwaga: informacja ta nie może znajdować się na samym końcu treści. Musi być dostępna bez konieczności przewijania ekranu.

7. Jeśli organizator/beneficjent posiada profil w mediach społecznościowych – umieszczenie informacji o wydarzeniu i o samym projekcie wraz ze wskazaniem słownym oraz graficznym na temat źródła i ew. wysokości dofinansowania z Funduszy Europejskich. Uwaga: informacja ta nie może znajdować się na samym końcu treści.

8. Jeśli organizator/beneficjent jest zobowiązany w umowie o dofinansowanie do zamieszczenia tablicy informacyjnej i pamiątkowej – organizator/beneficjent musi zadeklarować, że ta obowiązkowa tablica/-e zostały już umieszczone w miejscu realizacji projektu.

9. Wysłanie do Komisji Europejskiej i właściwej IZ z odpowiednim wyprzedzeniem (ok. 4 tygodniowym) informacji o wydarzeniu wraz z zaproszeniem przedstawicieli KE/IZ do udziału w wydarzeniu, oraz uwzględnienie wystąpienia przedstawiciela KE w scenariuszu wydarzenia.

10. Jeśli przedstawiciele Komisji Europejskiej poinformowali o nieuczestniczeniu w wydarzeniu, zapewnienie umieszczenia cytatu przedstawiciela KE w informacjach prasowych oraz w komunikatach o wydarzeniu zamieszczanych po wydarzeniu na stronach organizatora / beneficjenta. Uwaga: informacja ta nie może znajdować się na samym końcu treści.

11. Wydarzenia, spotkania, konferencje itp. powinny być organizowane zgodnie z zasadami dot. dostępności, równość szans i niedyskryminacji, postępującej cyfryzacji i zielonego ładu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś