Przejdź do treści głównej

Z myślą o miastach wchodzących w skład Obszaru Strategicznej Interwencji


2019-09-11 10:00

10 września br. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach mówili o zasadach aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia z Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).

10 września 2019 - spotkanie nt. konkursu 7.1.3-073-19

Grupą docelową konkursu są osoby w wieku od 30 lat, zamieszkujące na obszarach OSI obejmujących 71 miast wskazanych TUTAJ.

Uczestnicy, którzy wzięli udział w spotkaniu mieli okazję posłuchać między innymi o możliwych kwotach wsparcia i kryteriach wyboru, wśród których wymieniono chociażby kwalifikowalność oraz potencjał finansowy wnioskodawcy.

Przedstawiciele WUP szczegółowo omawiali także kwestię zmian dotyczących wypełniania wniosków o dofinansowanie w LSI. Kilka elementów zostało bowiem zaktualizowanych.

Spotkanie było również okazją do odpowiedzi na najczęstsze pytania. Te dotyczyły między innymi wkładu własnego. W ramach konkursu wynosi on 5 proc. i w zależności od projektodawcy może mieć charakter zarówno finansowy jak i pozafinansowy. Z kolei jego źródłem mogą byś środki budżetowe JST, Fundusz Pracy, środki PFRON lub środki prywatne.

Prezentacje ze spotkania dostępne są TUTAJ.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, Regionalny Program Operacyjny, RPO, nabór, konkurs.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś