Przejdź do treści głównej

Wytyczne dotyczące standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług


2020-03-26 09:32

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w BUR. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia skuteczny sposób prowadzenia monitoringu oraz umożliwia Operatorom PSF dokonanie ich rozliczenia, dając zapewnienie o kwalifikowalności ponoszonych wydatków.

Przedstawione w Wytycznych rozwiązania są możliwe do natychmiastowego zastosowania. W celu zapewnienia oczekiwanego poziomu jakości usług publikowanych w BUR dopuszcza się możliwość dokonywania modyfikacji sformułowanych w Wytycznych zasad, w odpowiedzi na dalszy rozwój sytuacji nie do przewidzenia, o czym PARP będzie informowała na portalu BUR. Prosimy o bieżące śledzenie Aktualności BUR.Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, Regionalny Program Operacyjny, RPO, Podmiotowy System Finansowania, dofinansowane szkolenia, BUR, szkolenia dla pracujących, szkolenia UE, szkolenia unijne, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś