Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wsparcie pomostowe


Jest to pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji. Finansowe wsparcie pomostowe to comiesięczna dotacja w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia (obowiązującego na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu). Wsparcie to możesz przeznaczyć na pokrycie niezbędnych wydatków w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej takich jak np. koszty ZUS, podatek, opłaty administracyjne.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś