Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wsparcie osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy


Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą skorzystać ze wsparcia w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowanych przez powiatowe urzędy pracy woj. śląskiego.

Kto może wziąć udział w projektach?

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne zamieszkujące woj. śląskie, w szczególności należące do przynajmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym.

Z jakich form wsparcia możesz skorzystać?

Przykładowe formy wsparcia świadczone przez powiatowe urzędy pracy:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • staże,
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - do wysokości 6 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień podpisania umowy,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - do wysokości 6 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień podpisania umowy.

Wybierz projekt dla siebie

Poniżej znajdziesz listę projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w woj. śląskim. Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem, zgłoś się do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Szczegółowych informacji na temat zasad korzystania z poszczególnych form wsparcia i formalności związanych z rejestracją udzielają powiatowe urzędy pracy.

Lista powiatowych urzędów pracy w woj. śląskim realizujących projekty w ramach RPO WSL

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, Regionalny Program Operacyjny, RPO, szkolenia, dofinansowane szkolenia, bezpłatne szkolenia, szkolenia dla bezrobotnych, szkolenia UE, szkolenia unijne, staż, dotacja, dotacje UE, działalność gospodarcza, firma.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś