Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wsparcie dla osób nieaktywnych zawodowo


Masz co najmniej 30 lat i mieszkasz w województwie śląskim? Skorzystaj z projektów aktywizacji zawodowej i znajdź pracę.

Kto może wziąć udział w projektach?

Osoby niepracujące zamieszkujące woj. śląskie, szczególnie te, które należą do przynajmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym.

W projektach mogą (jeśli realizator projektu tak zaplanuje) brać udział również osoby w wieku co najmniej 30 lat z następujących grup:
- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
- reemigranci;
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
- osoby tzw. ubogie pracujące (zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia lub dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza tzw. progu interwencji socjalnej);
- osoby pracujące na umowach krótkoterminowych (zawartych na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) oraz na umówach cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

Z jakich form wsparcia możesz skorzystać?

Biorąc udział w projekcie, możesz - jeżeli daną formę przewidziano w projekcie oraz wynika ona z indywidualnego planu działania - bezpłatnie skorzystać z:

 • poradnictwa zawodowego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkoleń zawodowych;
 • stażu;
 • subsydiowanego zatrudnienia;
 • pokrycia kosztów dojazdu;
 • potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy.

Wybierz projekt dla siebie

Poniżej znajdziesz listę dostępnych projektów. Realizują je Beneficjenci, czyli podmioty wybrane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Zgłoś się bezpośrednio do Beneficjenta i weź udział w rekrutacji do projektu.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Regionalny Program Operacyjny, RPO, szkolenia, dofinansowane szkolenia, bezpłatne szkolenia, szkolenia dla bezrobotnych, szkolenia UE, szkolenia unijne, staż.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś