Przejdź do treści głównej

Wsparcie dla osób nieaktywnych zawodowo


Masz co najmniej 30 lat, nie pracujesz i mieszkasz w województwie śląskim? Skorzystaj z projektów aktywizacji zawodowej i znajdź pracę.

Kto może wziąć udział w projektach?

Osoby niepracujące zamieszkujące woj. śląskie, które należą do przynajmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym.

Od 2020 r. w projektach będą mogły (jeśli realizator projektu tak zaplanuje) brać udział również osoby w wieku co najmniej 30 lat z następujących grup:
- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
- reemigranci;
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
- tzw. ubodzy pracujący;
- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Z jakich form wsparcia możesz skorzystać?

Biorąc udział w projekcie  możesz bezpłatnie skorzystać z:

  • poradnictwa zawodowego,
  • pośrednictwa pracy,
  • szkoleń zawodowych,
  • stażu lub praktyk zawodowych.

Wybierz projekt dla siebie

Poniżej znajdziesz listę dostępnych projektów. Realizują je Beneficjenci, czyli podmioty wybrane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Zgłoś się bezpośrednio do Beneficjenta i weź udział w rekrutacji do projektu.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, PO WER, Regionalny Program Operacyjny, RPO, szkolenia, dofinansowane szkolenia, bezpłatne szkolenia, szkolenia dla bezrobotnych, szkolenia UE, szkolenia unijne, staż.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś