Przejdź do treści głównej

UWAGA!!! Dotyczy niezakwalifikowania fiszek PSF z przyczyn różnicy czasu


2019-08-05 15:24

ROZSTRZYGNIĘCIE:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że odwołania dotyczące czasu złożenia fiszki nie będą rozpatrywane przez WUP w Katowicach ze względu na brak właściwości merytorycznej urzędu w zakresie funkcjonowania platformy SEKAP.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu

kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia (dalej UPP).

UPP pojawia się w “Skrzynce kontaktowej” w folderze “Odebrane” Przedsiębiorcy po odebraniu fiszki wniosku przez Komputer Komunikacyjny SEKAP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Data i godzina wskazane są w części zatytułowanej „Dane poświadczenia/Data doręczenia”. Na podstawie daty zawartej w tym polu Operator PSF szereguje wnioski według kolejności ich wpływu.

Nadawanie wszystkich wartości czasowych dokonywane jest przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego , które używa jako źródła czasu własnego serwera czasu.

Z badań przeprowadzonych przez Zespół ds. Informatyki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wynika, że różnica czasu pomiędzy infrastrukturą informatyczną ŚCSI a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach wynosi zwykle 3 milisekundy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako źródło czasu wykorzystuje, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, serwery czasu Głównego Urzędu Miar, tj.: tempus1.gum.gov.pl i tempus2.gum.gov.pl.

Oznacza to, że nadawanie wszystkich wartości czasowych, wykorzystywanych przy naborze do Projektu odbywa się poprawnie, a wszelkie odchylenia czasu mieszczą się w dopuszczalnych limitach.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nie ma wpływu na funkcjonowanie Platformy SEKAP oraz ustawienia zegara systemowego, który generuje datę i godzinę otrzymania UPP, a także nie ma możliwości aby w jakikolwiek sposób móc ingerować w proces naboru oraz wnioski (fiszki) składane poprzez system SEKAP.

REKOMENDACJE:

Aby mieć pewność czasu najbardziej zbliżonego do ŚCSI, Przedsiębiorca powinien dokonać zmiany konfiguracji wykorzystanego systemu Windows. Tak samo w przypadku wykorzystywania oprogramowania Linux lub iOS.

 

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice,

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś