Przejdź do treści głównej

Szkolenie: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020


2018-09-27 10:15

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje szkolenie pt. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 5 października 2018 r. (piątek)
Godz. szkolenia: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice

Tematyka szkolenia:

  • standard edukacyjny
  • standard szkoleniowy
  • standard informacyjno-promocyjny
  • standard architektoniczny
  • standard transportowy

 

Prowadzący

Piotr Kowalski:

  • członek zarządu Spółdzielni Socjalnej FADO,
  • współautor podręcznika dotyczącego realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji wydanego przez Ministerstwo Rozwoju,
  • autor i współautor opracowań dotyczących dostępności,
  • koordynator projektu "Inwestycje dla wszystkich?",
  • konsultant w zakresie dostępności.

Prowadzi niezłe szkolenia :)

 

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 24.09.2018 r. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! W związku z czym prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.
!!!!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Anna Beta szkoleniarpo@slaskie.pl

tel. +48 32 77 99 186

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś