Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Szkolenie: Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2018-09-20 09:00

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Organizator:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 2 października 2018 r. (wtorek)
Godz. szkolenia: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice

Kolejne szkolenie z tego tematu odbędzie się 30 października 2018 r.

Tematyka szkolenia:

 • Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa);
 • Szacowanie wartości zamówienia publicznego;
 • Opis przedmiotu zamówienia (przykłady rozwiązań obniżających ryzyko nieprawidłowości);
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 • Kryteria oceny ofert;
 • Ocena i badanie ofert;
 • Dokumentowanie postępowania;
 • Umowy o zamówienie publiczne;
 • Usługi społeczne;
 • Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień (najnowsze orzecznictwo TSUE i KIO);
 • Zasada konkurencyjności /omówienie/.

Prowadzący:

Krzysztof Puchacz- prawnik, były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli). Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011).
Ceniony trener zamówień publicznych (ponad tysiąc godzin szkoleniowych rocznie) i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych na wielu uczelniach. Autor wielu artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 21.09.2018 r. (godzina 09:00) do 27.09.2018 r. (godzina 15:00).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! W zwiazku z czym prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.
!!!!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Anna Beta szkoleniarpo@slaskie.pl 

tel. +48 32 77 99 186

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś