Przejdź do treści głównej

Szkolenie: Prawo autorskie a realizacja projektów współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020


2019-10-10 08:05

Urząd Marszałkowski zaprasza na szkolenie 18 października do Katowic.

Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin i miejsce szkolenia:
Kiedy: 18 października 2019 r. (piątek)
O której: 9:00-15:00 rejestracja od 8:30
Gdzie: Katowice

Kolejne szkolenie z tego tematu odbędzie się 15 listopada.

Tematyka szkolenia:

  • Prawo własności intelektualnej podstawowe pojęcia, domena publiczna,
  • Pojęcie utworu, rodzaje utworów, autorskie prawa osobiste i majątkowe, wyłączenia, wyjątki i ograniczenia w tym prawo cytatu,
  • Przeniesienie autorskich praw majątkowych i umowy licencyjne,
  • Prawo do wizerunku.

Prowadzący:

dr Arkadiusz Michalak– radca prawny, rzecznik patentowy, European Trade Mark and Design Attorney, absolwent i doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również szkoły prawa amerykańskiego organizowane przez m.in Columbia Law School oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa własności przemysłowej. W latach 2002-2005 pracownik departamentu prawnego Philip Morris Polska S.A. W latach 2006-2010 związany z kancelarią Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Dr Michalak sprawował również funkcję Dyrektora Działu Prawnego Synthos S.A. notowanej na giełdzie (WIG 20) jednej z największych spółek chemicznych w Polsce, której głównym akcjonariuszem jest Michał Sołowow (nr. 1 na liście najbogatszych Polaków "Wprost"). Obecnie prowadzi indywidualną praktykę radcowską i rzecznikowską w ramach kancelarii Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Prawa Gospodarczego i Własności Intelektualnej. Założyciel i wykładowca Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Ekspert prawny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych oraz uczestnik grupy roboczej dot. prawa autorskiego przy Ministerstwie Kultury. Biegły w postępowaniach karnych z zakresu naruszeń praw autorskich. Wykładowca na aplikacji rzeczniowskiej oraz członek Rady Programowej ds. reformy aplikacji rzeczniowskiej. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa reklamy, znaków towarowych, prawa patentowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym monografii Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa- zagadnienia cywilnoprawne (2006 r.), Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej (2012 r.) oraz Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (C.H. Beck 2008 r.), współautor Komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wolters Kluwer 2010 i 2016 r.) oraz redaktor i współautor Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck 2016 r.) oraz komentarza do ustawy o prawie autorskim (C.H. Beck 2019). Prelegent licznych konferencji i warsztatów z zakresu prawa własności intelektualnej oraz komentator wybranych spraw z zakresu własności intelektualnej dla mediów, w tym Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Polsat News, TVN CNBC Business czy portalu Wirtualna Polska.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 09.10.2019 r. (godzina 09:00) do 16.10.2019 r. (godzina 15:00).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Szkolenie jest BEZPŁATNE.
• Urząd Marszałkowski Zachęca do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).


»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Urząd Marszałkowski zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! W związku z czym prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczony zostaje udział w szkoleniu do maksymalnie 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.
!!!!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Anna Beta szkoleniarpo@slaskie.pl, tel. 32 77 99 186

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, Regionalny Program Operacyjny, RPO, szkolenia,

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś