Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020


2018-09-04 07:50

Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020

Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 20 września 2018 r. (czwartek)
Godz. szkolenia: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice

Tematyka szkolenia:

• standard edukacyjny
• standard szkoleniowy
• standard informacyjno-promocyjny
• standard architektoniczny
• standard transportowy

Prowadzący

Piotr Kowalski:

• członek zarządu Spółdzielni Socjalnej FADO,
• współautor podręcznika dotyczącego realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji wydanego przez Ministerstwo Rozwoju,
• autor i współautor opracowań dotyczących dostępności,
• koordynator projektu "Inwestycje dla wszystkich?",
• konsultant w zakresie dostępności.

Prowadzi niezłe szkolenia :)

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 06.09.2018 r. (godzina 09:00) do 12.09.2018 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! W związku z czym prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.
!!!!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Anna Beta szkoleniarpo@slaskie.pl

tel. +48 32 77 99 186

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś