Przejdź do treści głównej

Spotkanie w PARP nt. konkursu pn. Kompetencje dla sektorów


2020-12-30 08:45

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza 8 stycznia 2021 na spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi pn. Kompetencje dla sektorów na realizację projektów mających na celu zdobycie i rozwój kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników działających w następujących sektorach gospodarki:
• finansowy;
• turystyczny;
• odzysku materiałowego surowców;
• żywności wysokiej jakości;
• komunikacji marketingowej;
• telekomunikacji;
• kompetencji w handlu.

Dostępna w II rundzie konkursowej alokacja wynosi 33 087 125,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 29 778 412,50 zł.

Dla kogo?
Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane pełnieniem roli operatora w projekcie obejmującym wsparciem przedsiębiorców i ich pracowników w wymienionych sektorach.

Operator nie może być wykonawcą usług rozwojowych oferowanych przedsiębiorcom w ramach projektu.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowanych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:
a) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
c) reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.),
d) organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1809),
e) organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.),
f) organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.),
g) przedsiębiorcy.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla przedsiębiorców lub ich pracowników.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
W projekcie wsparcie udzielane przedsiębiorcom lub ich pracownikom polega na refundacji przez operatora wydatków dotyczących usług rozwojowych wynikających z rekomendacji Rady ds. Kompetencji w sektorach: finansowym, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji oraz kompetencji w handlu.

Wybór usług rozwojowych następuje co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy wsparciu operatora.

Kiedy i gdzie?
8 stycznia 2021, godz. 11:00-13:30, ONLINE.

UWAGA! Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są pod linkiem:
https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=1080

Pytania dotyczące spotkania można kierować do organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: 604 526 507.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach, WUP Katowice, Regionalny Program Operacyjny, RPO

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś