Przejdź do treści głównej

Spotkanie w Częstochowie 11.3 RPO WSL


2017-03-16 09:03

W dniu 14 marca br. w Częstochowie w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla podmiotów subregionu północnego zainteresowanych pozyskaniem funduszy europejskich na dofinansowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Tematem spotkania były zasady aplikowania o środki w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych RPO WSL w związku z ogłoszonym konkursem.

Celem tego działania jest zmiana, zdobywanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych mieszkańców woj. śląskiego – zarówno pracujących jak i tych poszukujących pracy.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zapisy regulaminu konkursu, wytyczne kwalifikowania wydatków, zwalczanie nadużyć finansowych oraz obowiązek zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach.

Prezentacje ze spotkania dotyczące omawianych zagadnień są dostępne poniżej.


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś