Przejdź do treści głównej

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-061/18


2018-11-06 09:10

Urząd Miasta Bielsko-Biała oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dla aplikujących o środki EFS w ramach:

• konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-061/18 - Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Południowego RPO WSL na lata 2014-2020

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 11 grudnia 2018 r. (wtorek)
Godziny: 9:30-13:00
Miejsce: Bielsko-Biała, Centrum Organizacji Pozarządowych przy placu Opatrzności Bożej 18

Tematyka spotkania:

• Najistotniejsze zapisy Strategii RIT Subregionu Południowego.
• Omówienie kryteriów wyboru projektów, za których ocenę odpowiada IP RIT Subregionu Południowego.
• Omówienie najważniejszych zapisów regulaminu konkursu dla poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT.
• Omówienie kryteriów wyboru projektów, za których ocenę Instytucja Pośrednicząca RPO WSL - WUP
• Kwalifikowalność wydatków (w formie odpowiedzi na pytania).

Rekrutacja:

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO wraz z zaznaczoną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH dostępnego TUTAJ


Wypełniony formularz prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 20 listopada 2018r.
na adres: ritspd@um.bielsko.pl.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny !

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących tematyki lub organizacji spotkania prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Bielsko-Biała pod adresem ritspd@um.bielsko.pl – tel. 33/49 71 483 oraz 33/49 71 724


W załączeniu Agenda dotycząca spotkania:

Agenda

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś