Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów w ramach konkursu z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs


2018-08-14 09:00

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na

spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-263/18 z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych- konkurs.

Organizator:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 31.08.2018 r. (piątek).
Godz. spotkania: 10:00-13:00.
Rejestracja: 9:30-10:00.
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa.

Tematyka spotkania:

1) Konkurs nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-263/18 – podstawowe założenia.
2) Typ 1 projektów – wsparcie rodziny.
3) Typ 2 i 3 projektów – mieszkania chronione/ wspomagane i usługi opiekuńcze/ asystenckie (wsparcie dla osób niesamodzielnych 60+).
4) Kwalifikowalność wydatków.
5) Pytania i konsultacje.

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację niżej wymienionych typów projektów:

1) Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierające proces deinstytucjonalizacji (…).
2) Działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.
3) Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania (…).

Na spotkanie zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów, zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania z EFS na realizację projektów wspierających rodziny i/lub osoby w wieku 60+ zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 14 sierpnia 2018 (od godz. 9:00) do 28 sierpnia 2018 (do godz. 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.
• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
• Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
• Spotkanie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość zgłoszenia zagadnień koniecznych do omówienia podczas spotkania. Propozycje zagadnień prosimy przesłać przez formularz zgłoszeniowy w terminie do 27 sierpnia 2018 r.

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących tematyki spotkania prosimy o kontakt z panią Małgorzatą Kwietniewską lub z panem Michałem Szusterem pod numerem telefonu 32 77 40 555.

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu 32 77 99 186, adres email: ewelina.dziedzina@slaskie.pl lub panem Michałem Bankiem pod numerem telefonu 32 77 99 185, adres email: michal.banek@slaskie.pl.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś