Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Przypomnienie o wytycznych kwalifikowania wydatków


2021-02-05 14:15

Od 1 stycznia 2021 obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Najważniejsze zmiany dotyczą:
• rozdział 6.5 – wprowadzenia odniesienia do wchodzącej w życie 1 stycznia 2021 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 – por. tekst ujednolicony);
• rozdział 8.2 – wprowadzenia obowiązku potwierdzania dokumentem urzędowym statusu uczestników na rynku pracy w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS skierowanych do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo.

Ponadto, do 31 grudnia 2021 został wydłużony termin częściowego zawieszenia stosowania tych wytycznych.

Ważna informacja dotycząca zasady konkurencyjności

W związku z uchyleniem przepisów w zakresie tzw. zamówień bagatelnych pozostają bez zmian dotychczasowe zasady przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto, a jednocześnie niższej niż 130 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z odnośnymi wytycznymi, z zastosowaniem zasady konkurencyjności powinny zostać przeprowadzone zamówienia o wartości:
• przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), udzielane przez beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
• przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), a jednocześnie niższej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 Pzp (tj. niższej niż 130 tys. zł netto), udzielane przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeśli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 Pzp (tj. niższej niż 130 tys. zł netto) będzie realizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, to wymogi wynikające z tych wytycznych zostaną uznane za spełnione.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś