Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Przypominamy o trwających konkursach


2019-08-29 13:45

Przypominamy o trwających konkursach na dofinansowanie projektów aktywizacji zawodowej (poddziałanie 7.1.3 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI) oraz projektów operatorskich Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (poddziałanie 8.2.3 pn. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa).

I. Projekty aktywizacji zawodowej – konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-073/19

Wnioskodawcy powinni pamiętać, że:
• grupa docelowa w co najmniej 60% musi składać się z osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy;
• wsparcie w projekcie ma być dopasowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika oraz do potrzeb rynku pracy (obowiązkowy indywidualny plan działania);
• budżet projektu musi odzwierciedlać obowiązki beneficjenta wobec uczestników (określone w umowie uczestnictwa), np. pozycja dotycząca stypendium oraz pozycja dotycząca składek od tego stypendium;
• bezpośrednie wsparcie projektowe musi być realizowane na tzw. obszarze strategicznej interwencji (określonym w załączniku nr 18 do regulaminu);
• biuro projektu musi znajdować się na ww. obszarze;
• efektywność zatrudnienia nie dotyczy umów cywilnoprawnych;
• wnioskodawca i ewentualni partnerzy muszą dysponować tzw. administracyjną i operacyjną zdolnością do realizacji projektu;
• wnioskodawca musi posiadać siedzibę (lub oddział z odrębnym NIP) na tzw. obszarze strategicznej interwencji.

II. Projekty operatorskie PSF – konkurs nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-072/19

Wnioskodawcy powinni pamiętać, że:
• projekt musi być zgodny z dokumentem pn. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim;
• minimalna wartość projektu wynosi 9 603 388,23 zł, natomiast maksymalna – 10 003 529,41 zł;
• wnioskodawca musi posiadać siedzibę w województwie śląskim;
• projekt musi być realizowany na terenie całego województwa śląskiego poprzez co najmniej 1 punkt obsługi przedsiębiorcy w każdym z czterech subregionów województwa śląskiego;
• jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie;
• okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy i projekt nie trwa dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.;
• projekt zakłada wyłącznie rozliczenie usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych;
• wnioskodawca i ewentualni partnerzy muszą dysponować tzw. administracyjną i operacyjną zdolnością do realizacji projektu.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących tych konkursów. Formularze zgłoszeniowe są dostępne poniżej:

spotkanie 10 września 2019 – konkurs na projekty aktywizacji zawodowej

spotkanie 12 września 2019 – konkurs na projekty operatorskie PSF

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, Regionalny Program Operacyjny, RPO, szkolenia, dofinansowane szkolenia, szkolenia dla bezrobotnych, szkolenia dla pracujących, szkolenia UE, szkolenia unijne

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś