Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Prawa i obowiązki uczestnika projektu dla niepracujących


2020-02-27 11:30

Osoba biorąca udział w projekcie dla osób niepracujących ma prawa i obowiązki, które są określone w umowie uczestnictwa.
Uczestniczka/uczestnik otrzymuje swój – jednobrzmiący – egzemplarz umowy.

Każda osoba powinna dokładnie przeczytać umowę, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, zwrócić się do podmiotu realizującego projekt (tzw. beneficjenta) lub do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Prawa osoby biorącej udział w projekcie:
• prawo do pełnej wiedzy na temat przysługujących form wsparcia (np. szkoleń, stażu, subsydiowanego zatrudnienia);
• prawo do nieodpłatnego udziału w działaniach aktywizacji zawodowej określonych w indywidualnym planie działania;
• prawo do nieodpłatnego otrzymania wszystkich niezbędnych materiałów dydaktycznych;
• prawo dostępu do biura projektu, prawo kontaktu z wyznaczonym pracownikiem projektu i prawo do informacji o projekcie;
• prawo do otrzymania stypendium szkoleniowego lub stażowego (niepomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne);
• prawo do nieodpłatnego otrzymania zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających udział w danym działaniu w projekcie;
• prawo do usprawiedliwienia nieobecności w wyjątkowych, uzasadnionych i udokumentowanych sytuacjach;
• prawo do wypowiedzenia umowy w sytuacjach określonych w tej umowie;
• prawo do ochrony swoich danych osobowych i do pełnej informacji na temat tych danych;
• w przypadku sporu prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

Obowiązki osoby biorącej udział w projekcie:
• dostarczenie dokumentów i informacji potwierdzających prawo do udziału w projekcie;
• poświadczanie prawdy w podpisywanych dokumentach, a więc tylko tych zdarzeń, które faktycznie miały miejsce;
• przestrzeganie regulaminu projektu;
• aktywny i systematyczny udział we wszystkich działaniach aktywizacji zawodowej określonych w indywidualnym planie działania;
• wypełnianie niezbędnych dokumentów projektowych (wyłącznie tych, które zawierają dane dotyczące beneficjenta lub osoby prowadzącej zajęcia);
• dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji potwierdzających sytuację zawodową po zakończeniu udziału w projekcie;
• (w przypadku podania nieprawdziwych informacji mających wpływ na nieuprawniony udział w projekcie) zwrot kosztów udziału wraz z odsetkami.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości, prośba o kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30:
• bezpośrednio w Katowicach przy ul. Kościuszki 30 pokój nr 2 (parter);
• telefonicznie pod numerem 32/757-33-11;
• pocztą elektroniczną na adres efs@wup-katowice.pl.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, Regionalny Program Operacyjny, RPO, szkolenia dla bezrobotnych, staż

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś