Przejdź do treści głównej

Pracownicy są inwestycją a nie kosztem, czyli o zarządzaniu talentami


2018-10-19 12:50

Analiza raportów branżowych wskazuje jednoznacznie, że jednymi z największych wyzwań, z jakimi spotykają się obecnie firmy jest pozyskanie nowych, wysoko wykwalifikowanych pracowników, a także zatrzymywanie pracowników posiadających szczególne kompetencje oraz osiągających ponadprzeciętne wyniki, czyli tzw. talentów.

Te wyzwania nie omijają żadnej z branż. Nic więc dziwnego, że po stronie właścicieli firm i kadry zarządzającej widoczne jest rosnące zainteresowanie rozwiązaniami, które pomogłyby sprostać tym wyzwaniom. Jednym z takich rozwiązań może być zarządzanie talentami.

Czym jest zarządzanie talentami?

Zarządzanie talentami jest powszechnie definiowane jako zintegrowany zestaw procesów i narzędzi pozwalających na pozyskanie, rozwój, rozmieszczanie i zatrzymywanie talentów. Zwykle zakłada się, że talentem zapewne nie jest każdy z pracowników, dlatego najczęściej programy zarządzania talentami dotyczą wybranej, wąskiej grupy pracowników. Możliwe jest także inne podejście, zgodnie z którym wszyscy pracownicy posiadają ukryte talenty i rolą menedżerów jest odkrycie atutów swoich podwładnych i ich rozwój.

Czy zarządzanie talentami jest dla MŚP?

Nie jest trudno zauważyć, że zarządzanie talentami jest stosowane głównie przez korporacje. Wskazówek jak stosować zarządzanie talentami w odniesieniu do firm małych i średnich jest relatywnie niewiele. Brak wiedzy powoduje, że praktyki HR i zarządzania talentami opracowane w dużych firmach są stosowane bezkrytycznie w MŚP, tymczasem między firmami dużymi a MŚP występują znaczące różnice, choćby w zakresie możliwości finansowych, tworzenia ścieżek karier dla pracowników, czy też kompetencji menedżerów, którzy mieliby takie rozwiązania projektować bądź wdrażać. Może zatem nasuwać się pytanie, czy zarządzanie talentami jest możliwe w MŚP? Otóż tak, ale wymaga uwzględnienia ich specyfiki. MŚP ma możliwość stosowania innych narzędzi do zarządzania talentami np.:

• Rozwój kariery realizowany poprzez podejmowanie zróżnicowanych aktywności, przyjmowanie nowych ról,
• Pracownik uznany za talent ma możliwość angażowania się w działalność zarządczą,
• Możliwość renegocjowania warunków w zależności od wyników i zaangażowania,
• Łatwość identyfikacji osób, kluczowych z punktu widzenia uzyskiwanych efektów.

Jakie są korzyści z zarządzania talentami?

• wzrost zaangażowania pracowników,
• wyższy poziom lojalności,
• rozwój kluczowych kompetencji,
• zapewnienie sukcesji,
• docenienie najlepszych pracowników,
• budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy.

Rotacja jest większym problemem dla firm małych niż dużych. Zarządzanie talentami to skuteczny sposób na obniżenie kosztów związanych z odpływem pracowników.

Jak w praktyce zarządzać talentami?

Nawet jeśli w firmie nie ma działu HR, który ma możliwość zaplanowania systemowych działań, można podejmować szereg aktywności i stosować pewne zasady, pozwalające na rozwijanie potencjału pracowników:

• Dokonuj selekcji kandydatów biorąc pod uwagę nie tylko ich wiedzę i doświadczenie, staraj się także ocenić ich zaangażowanie i aspiracje;
• Bierz pod uwagę nie tylko osiągane przez pracownika wyniki, ale także kompetencje, których będzie potrzebował w przyszłości;
• Obsadzaj kluczowe, stanowiące największe wyzwania stanowiska, najbardziej rokującymi pracownikami;
• Rozważ zatrudnienie starszych pracowników, mają oni mniejszą skłonność do zmiany pracy, a są doświadczeni i zwykle chętnie dzielą się swoją wiedzą, ponadto często nie mają tak wygórowanych aspiracji jak osoby znajdujące się u szczytu kariery.

To prawda, że talenty oczekują odpowiedniego wynagrodzenia za swoją wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie, ale liczą się też dla nich możliwość rozwoju oraz pracy w przyjaznym środowisku. Dlatego też:

• Buduj zaufanie do naczelnego kierownictwa i bezpośredniego przełożonego: niech Twoje działania będą transparentne, dotrzymuj obietnic danych pracownikowi i traktuj go z należytym szacunkiem.
• Wykorzystuj potencjał pracowników, zgodnie z maksymą Steve’a Jobsa: „nie ma sensu zatrudnianie mądrych ludzi, a następnie mówienie im, co mają robić. My zatrudniamy inteligentnych ludzi, aby oni powiedzieli nam, co robić”.
• Angażuj pracowników w proces podejmowania decyzji, dzięki temu będą mieli nie tylko szansę nauczyć się czegoś nowego, ale także poczują się docenieni.
• Promuj współpracę między pracownikami, a także wymianę wiedzy między nimi. To pozwoli im się rozwijać, a Twojej firmie przyniesie korzyści wynikające z pracy zespołowej, do których można zaliczyć innowacyjne rozwiązania, czy też bardziej trafne decyzje.

Chcesz mądrze inwestować w rozwój pracowników? Sprawdź jak możesz pozyskać dofinansowanie na szkolenia. Zajrzyj TUTAJ (link: http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/dofinansowanie_na_szkolenia_dla_firm_i_pracownikow)

Dr. hab. Agata Austen (prof

Dr hab. Agata Austen, prof. UE w Katowicach -
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce pomiaru i zwiększania efektywności organizacji oraz motywowania pracowników.
Realizowała projekty biznesowe w zakresie audytu struktury organizacyjnej, opracowania systemów ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych. Doświadczony trener i konsultant. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu zarządzania organizacją, motywowania, oceniania i rozwoju pracowników, przywództwa, komunikacji. Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania, poświęconych problemom praktycznym.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś