Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Planowana zmiana regulaminów i terminu zamknięcia naborów dla trwających konkursów w ramach Działania 7.1.


2018-06-21 09:07

Informujemy o planowanej zmianie regulaminów i terminu (do 30 lipca br.) zamknięcia naborów dla trwających konkursów w ramach Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, tj.:

1) nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-055/18 dla poddziałania 7.1.1 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych -– ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego;
2) nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18 dla poddziałania 7.1.2 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych -– RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
3) nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-053/18 dla poddziałania 7.1.3 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs;
4) nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-054/18 dla poddziałania 7.1.3 pn. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - RLKS.

Zmianą planujemy objąć następujące kwestie:– przedłużenie terminu naborów do 30 lipca 2018, tym samym przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursów;– zmiana sposobu pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, który nie uwzględnia umów cywilnoprawnych;– doprecyzowanie zapisów dotyczących wypłacania uczestnikom projektów przez beneficjentów należnych stypendiów stażowych.

Informacja na temat wejścia w życie ww. zmian zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś