Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.2 RPO WSL 2014-2020 dla powiatowych urzędów pracy


2017-01-23 10:10

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WSL 2014-2020 ogłasza w dniu 23.01.2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

Wniosek o dofinansowanie składany jest do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie od 23.01.2017 r. do 03.02.2017 r. Wnioski w LSI 2014 należy składać na nabór o nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-032/17:

 

a. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem lokalnego systemu informatycznego LSI 2014 oraz

 

b. wniosek należy przesłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w formie elektronicznej (w formacie PDF utworzonym za pomocą LSI) z wykorzystaniem:

 

- Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem: www.sekap.pl

 

lub

 

- Skrzynki podawczej ePUAP, dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl

 

Wniosek należy podpisać za pomocą:

 

- bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, lub

- certyfikatu CC SEKAP, lub

- profilu zaufanego ePUAP

Jako faktyczny termin złożenia wniosku uznana jest data wpływu podpisanego wniosku w formie elektronicznej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach w Zespole ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych II piętro, pokój nr 217,218, 219, 220 nr tel.: 032 757 33 13, 032 757 33 14, 032 757 33 16 fax: 032 757 33 16, w godz. 7.30-15.30.

 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wydarzenie:
Zobacz w wybranym terminie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś