Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałań 8.2.1 i 8.2.2 RPO WSL 2014-2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-10-31 15:30

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 31 października 2016 konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników.

Są to:

1) konkurs nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT Subregionu Centralnego

2) konkurs nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16 w ramach Poddziałania 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Subregionu Północnego

Nabór wniosków będzie prowadzony od 30 listopada 2016 (od godz. 0:00:00) do 30 stycznia 2017 (do godz. 12:00:00).

Terminem planowanego rozstrzygnięcia konkursów jest kwiecień 2017.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursów, grupy docelowej, podmiotów uprawnionych do składania wniosków oraz kryteriów i warunków uczestnictwa znajdują się w Regulaminach, dostępnych pod łącznikami w ww. numerach konkursów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś