Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

O nowych grupach docelowych i wsparciu w konkursach 7.1


2019-04-30 08:30

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się pierwsze z serii czterech spotkań informacyjnych poświęconych ogłoszonym w marcu konkursom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydarzenie było dedykowane zainteresowanym możliwością pozyskania środków na realizację projektów Poddziałań: 7.1.1 ZIT Subregionu Centralnego, 7.1.3 (konkurs) i 7.1.3 RLKS. Ich celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i osób bezrobotnych.


Spotkanie 26 kwietnia było adresowane między innymi do podmiotów, które swoje wsparcie będą kierować do konkretnych obszarów geograficznych (7.1.1 ZIT tereny Subregionu Centralnego) i społeczności lokalnych (7.1.3 RLKS - obszary funkcjonalne Lokalnych Strategii Rozwoju).
Na spotkaniu omawiano najważniejsze zapisy dokumentacji konkursowych, kryteria wyboru projektów pod kątem zgodności ze strategią, kwalifikowalność wydatków w projektach i zasady zwalczania nadużyć finansowych.
Konkursy te – rozszerzone w tym roku o nowe grupy docelowe – są ważne ze społecznego punktu widzenia. Wspierają bezrobotne i bierne zawodowo osoby powyżej 30 roku życia, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigrantów (do tej grupy zaliczani są również repatrianci), osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; tzw. ubogich pracujących, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych.


Przedstawiciele firm i podmiotów którzy przybyli na spotkanie byli zainteresowani głównie problemami rozliczeń w projektach, pomocy dla przedstawicieli nowych grup społecznych, zatrudniania personelu w projekcie i zapisów wniosku w systemie LSI.


W maju planujemy kolejne spotkania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 7.1. w poszczególnych subregionach (Bielsko-Biała, Rybnik i Częstochowa). Zapraszamy na stronę, gdzie informujemy o szczegółach spotkań i gdzie dostępne są już formularze zgłoszeniowe dla zainteresowanych: http://rpo.wup-katowice.pl/wydarzenia/


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wydarzenie:
Zobacz w wybranym terminie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś