Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nowa wersja wytycznych w obszarze rynku pracy


2021-04-29 11:00

Od 19 kwietnia br. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Konieczna zatem była aktualizacja informacji o częściowym zawieszeniu stosowania tych wytycznych.

Zakres zawieszenia

• podrozdział 3.5 sekcja 3.5.2 pkt 4 – zapis mówiący o długości trwania stażu;
• podrozdział 4.2 pkt 5 lit. d w części dotyczącej okresu wypłacania wsparcia pomostowego – część zapisu, mówiącą o okresie wypłacania wsparcia, tj. że może ono być wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
• podrozdział 4.5 pkt 3 – zapis mówiący, że działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu nie może zostać zawieszona w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia wskazanego jako data rozpoczęcia działalności w CEIDG albo KRS;
• podrozdział 5.2 pkt 11 – zapis mówiący o zapewnieniu finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące;
• podrozdział 5.2 pkt 14 – zapis mówiący, że koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Termin zawieszenia

Stosowanie wytycznych w powyższym zakresie zawiesza się od 19 kwietnia 2021 do odwołania.

Zastrzeżenie

Zmiana zakresu oraz terminu zawieszenia może nastąpić w każdym czasie w drodze wydania kolejnej informacji o zawieszeniu.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś