Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków w ramach podziałania 11.4.3 dotyczącego szkoleń językowych i komputerowych


2020-04-28 10:30

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 28 kwietnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków na projekty szkoleń językowych i komputerowych w konkursie nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20 z działania 11.4 pn. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i poddziałania 11.4.3 pn. Kształcenie ustawiczne - konkurs.


Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych;
  • Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.


Dla kogo można realizować projekty?

Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 29 maja 2020 (od godz. 0:00:00) do 30 czerwca 2020 (do godz. 12:00:00).

Planowane rozstrzygnięcie konkursu:
Listopad 2020.

Budżet naboru:
25 372 630,60 zł, w tym dofinansowanie 21 682 113,60 zł.Już teraz przeczytaj więcej w ogłoszeniu o naborze i złóż wniosek!


Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś