Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.4.2 Outplacement – konkurs


2019-10-25 12:40

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 25 października 2019 otwiera nabór wniosków w konkursie dotyczącym Poddziałania 7.4.2 Outplacement – konkurs (nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-076/19).

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie typu outplacement dla przedsiębiorców i pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz dla osób odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności:
a. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
b. poradnictwo psychologiczne;
c. pośrednictwo pracy;
d. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
e. staże;
f. subsydiowanie zatrudnienia;
g. sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia;
h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem przygotowującym do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020 (obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu);
i. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu)- realizowane jedynie w połączeniu ze wsparciem wymienionym w literze h.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 28 listopada 2019 (od godz. 0:00:00) do 9 stycznia 2020 (do godz. 12:00:00).

Planowane rozstrzygnięcie konkursów
Maj 2020.

Budżet naboru
10 268 397,72 PLN lub 2 340 909,09 EURO

Już teraz przeczytaj więcej w ogłoszeniu o naborze i złóż wniosek!


Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, Regionalny Program Operacyjny, RPO, nabory, konkursy

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś